Sökning: "historiekulturell förändring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden historiekulturell förändring.

  1. 1. Linnéjubileer: Svensk historiekultur ochhistoriebruk 1907-2007 : En undersökning med Carl von Linné i fokus

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Johannes Öhman; [2020]
    Nyckelord :Svensk press; jubileum; historiekulturell förändring; symbolgestalt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER