Sökning: "historielärare"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet historielärare.

 1. 1. “Hörs jag?” Effekterna på Historielärare av digital historieundervisning under pandemiåret : En fallstudie kring historielärares ämnesförståelse och dess roll i utmaningar och effekter under vårtermin 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Tommie Irvhage; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; Historiedidaktik; Covid19; Digital-undervisning; Historia; ämnesförståelse;

  Sammanfattning : In this case study I interviewed five history teachers experiences of digital education during the covid-19 outbreak the spring of 2020. What are the views of these teachers on the nature of their subject and its potential, how was this transferred into the digital space under hastily manners? And what was the following effects? Interestingly depending on how the teachers view the potential of their subject their methods of teaching it changes. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i källkritik : En kvalitativ undersökning av historielärares undervisningsstrategier i källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonas Apeman; [2022]
  Nyckelord :Källkritik; historieundervisning; informationssökning; metod; högstadiet; gymnasiet; historielärare; internet;

  Sammanfattning : Läroplanerna för både grundskolan och gymnasieskolan lyfter hur elever ska få lära sig källkritik genom att tolka källor. Samtidigt befinner vi oss i en tid där internet och digitalisering fått en allt större del i ungdomars liv vilket enligt forskare skapar ännu större behov av källkritisk kunskap hos internetanvändare. LÄS MER

 3. 3. ”Kan vi få lära oss något om krigen som pågår idag och inte för 1000 år sedan?” : En kvalitativ intervjustudie om historielärarens roll i det mångkulturella klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jona Karam; [2022]
  Nyckelord :Multicultural; intercultural; diversity; culture; history; teaching; grades 4-6; Mångkultur; interkulturell; mångfald; kultur; historia; undervisning; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Skolan är en spegling av samhället där kulturella möten mellan individer alltid har varit en pågående process. Enligt Lgr11 ska historieundervisningen bidra till att eleverna får en ökad förståelse för olika kulturella levnadssätt och sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Konfliktfyllda ämnen i historieundervisningen och lärares hantering av dem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johannes Andelic; Albin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :historielärare; historieundervisning; konflikt; kontroversiella ämnen;

  Sammanfattning : Ämnen i historieundervisningen kan uppfattas olika beroende på kulturella skillnader och vilka narrativ som påverkat en. Detta ställer krav på historieläraren som behöver förhålla sig till en mångfald av narrativ i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Dåtid-Nutid-Framtid? : En översikt om begreppet historiemedvetande inom forskning och i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sanna Nilsson; Gamze Durmaz; [2022]
  Nyckelord :Historiedidaktik; Historiemedvetande; Historieundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och presentera forskningsläget kring historiemedvetande. Arbetet fokuserar på att redogöra för hur begreppet historiemedvetande definieras inom forskning, vilken relation begreppet har med den svenska skolans styrdokument, samt presentera forskning kring hur historiemedvetande kan utvecklas hos elever. LÄS MER