Sökning: "historiemedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet historiemedvetenhet.

 1. 1. ”Det handlar om att öppna dörrar” : En kunskapsöversikt över hur forskningendefinierar interkulturell historieundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Carlsson; Nathalie Hansson; [2020]
  Nyckelord :interkulturell; historieundervisning; undervisning; inkludering; identitet; historiemedvetenhet;

  Sammanfattning : I ett mångkulturellt samhälle krävs en interkulturell undervisning. Syftet med vårkunskapsöversikt är att undersöka kunskapsläget inom den interkulturella undervisningen i historieämnet samt vilka möjligheter det inkluderande klassrummet ger till identitetsskapande och identitetsutveckling för alla elever som vistas i den. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell kompetens i historieundervisning – En inkörsport till elevernas egen historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fredrik Ljungqvist; Johannes Evefalk; [2020]
  Nyckelord :Historiedidaktik; Historiekultur; Historiemedvetenhet; Historieundervisning; Motivation; Mångkultur; Interkultur; Interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt lärares interkulturella kompetenser har betydelse för den bedrivna historieundervisningen utifrån ett motivationsperspektiv. Nyfikenhet kring hur lärare använder sig av sin interkulturella kompetens för att väcka elevernas motivation för historieämnet drev fram idén för studien. LÄS MER

 3. 3. Marco Polos resa till elevers medvetande Vad tillför skönlitteratur i Waldorfskolans historieundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Fogelberg; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Grundskola; Historiemedvetenhet; Historieundervisning; Skönlitteratur; Waldorf;

  Sammanfattning : Inom Waldorfpedagogiken finns en tradition av att muntliga arbetsformer dominerar undervisningen. Ett av Waldorflärarens viktigaste kall är att – utifrån ämnesrelaterad skönlitteratur – ha förmågan att återge engagerade och levande berättelser som fängslar eleverna. LÄS MER

 4. 4. Vi gör film, inte historia! : En filmanalys om historicitet i filmerna Gladiator och Troja samt dess funktion i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Simon Arola Johansson; [2020]
  Nyckelord :History-use; meditative tools; Gladiator Troy; historical errors; motion pictures; history-consciousness; development-zones; antiquity; history.; Historia; Historiemedvetenhet; Utvecklingszoner; Antiken; Gladiator Troja; Historebruk;

  Sammanfattning : The antiquity period has just undergone a big debate in Sweden, the debate started by Skolverkets proposal to remove the antiquity period from being taught in Swedish schools. The proposal did not go through; however, it did start a debate on time-management. LÄS MER

 5. 5. Historiemedvetande : Broar måste slås; mellan nu, då och sedan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Peter Ekdal; Anders Giselsson; [2019]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiemedvetenhet; grundskolan årskurs 4-6; historia; historiedidaktik;

  Sammanfattning : Meningen med vårt arbete är att först bringa klarhet i begreppet historiemedvetande, dess historiska framväxt, definition och didaktiska möjligheter. Därefter vill vi undersöka huruvida lärare inom ämnet historia i grundskolan årskurs 4-6 förstår och använder sig av begreppet som ett syfte. LÄS MER