Sökning: "historiemedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet historiemedvetenhet.

 1. 1. ”Det handlar om att öppna dörrar” : En kunskapsöversikt över hur forskningendefinierar interkulturell historieundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Carlsson; Nathalie Hansson; [2020]
  Nyckelord :interkulturell; historieundervisning; undervisning; inkludering; identitet; historiemedvetenhet;

  Sammanfattning : I ett mångkulturellt samhälle krävs en interkulturell undervisning. Syftet med vårkunskapsöversikt är att undersöka kunskapsläget inom den interkulturella undervisningen i historieämnet samt vilka möjligheter det inkluderande klassrummet ger till identitetsskapande och identitetsutveckling för alla elever som vistas i den. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om skönlitteraturanvändningen i historieundervisningen och hur det påverkar ett historiemedvetande.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Akyüz Serpil; [2020]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Historieundervisning; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Varierandeundervisningsmetoder i historieundervisningen är avgörande för elevers utveckling av historiemedvetande. Denna litteraturstudie harhaft ett syfte i attundersöka vad forskning visar om användning av skönlitteratur i ämnet historia. LÄS MER

 3. 3. Marco Polos resa till elevers medvetande Vad tillför skönlitteratur i Waldorfskolans historieundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Fogelberg; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Grundskola; Historiemedvetenhet; Historieundervisning; Skönlitteratur; Waldorf;

  Sammanfattning : Inom Waldorfpedagogiken finns en tradition av att muntliga arbetsformer dominerar undervisningen. Ett av Waldorflärarens viktigaste kall är att – utifrån ämnesrelaterad skönlitteratur – ha förmågan att återge engagerade och levande berättelser som fängslar eleverna. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell kompetens i historieundervisning – En inkörsport till elevernas egen historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fredrik Ljungqvist; Johannes Evefalk; [2020]
  Nyckelord :Historiedidaktik; Historiekultur; Historiemedvetenhet; Historieundervisning; Motivation; Mångkultur; Interkultur; Interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt lärares interkulturella kompetenser har betydelse för den bedrivna historieundervisningen utifrån ett motivationsperspektiv. Nyfikenhet kring hur lärare använder sig av sin interkulturella kompetens för att väcka elevernas motivation för historieämnet drev fram idén för studien. LÄS MER

 5. 5. Historieundervisning för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Daniel Sosa; [2020]
  Nyckelord :Historia; andraspråk; minority language; history;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att, genom utsagor om verkliga erfarenheter från lärare, utforska språkets betydelse för att andraspråkselever ska utveckla sitt historiemedvetande. Undersökningen vill vidare visa fram de utmaningar lärarna upplever med historieundervisning för andraspråkselever. LÄS MER