Sökning: "historiemedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet historiemedvetenhet.

 1. 1. Historiemedvetande : Broar måste slås; mellan nu, då och sedan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Peter Ekdal; Anders Giselsson; [2019]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiemedvetenhet; grundskolan årskurs 4-6; historia; historiedidaktik;

  Sammanfattning : Meningen med vårt arbete är att först bringa klarhet i begreppet historiemedvetande, dess historiska framväxt, definition och didaktiska möjligheter. Därefter vill vi undersöka huruvida lärare inom ämnet historia i grundskolan årskurs 4-6 förstår och använder sig av begreppet som ett syfte. LÄS MER

 2. 2. Barn av sin tid : -En strukturerad litteraturstudie om elevers uppfattning om och förståelse av historisk tid

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Elin Klasson; Pernilla Zentio; [2018]
  Nyckelord :tidsuppfattning; tidsmedvetenhet; tidsförståelse; historiemedvetenhet;

  Sammanfattning : ”Barn av sin tid” är en strukturerad litteraturstudie som behandlar barns historie- och tidsmedvetenhet. Studien syftar till att besvara hur och när elever förstår historisk tid. Dessutom belyses vilka arbetssätt och metoder som pedagogen kan använda i undervisningen för att underlätta utveckling av historie- och tidsmedvetande. LÄS MER

 3. 3. Historieundervisningens betydelse för elevers identitetsskapande processer : En litteraturstudie om eventuella samband mellan skolämnet historia och elevers identitetsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carin Welin; [2017]
  Nyckelord :historiemedvetenhet; historieundervisning och identitetsskapande;

  Sammanfattning : Människors arbete med att skapa och forma sina identiteter är processer som pågår med olika intensitet under hela livet. Enligt de styrdokument som gäller idag, och även i tidigare läroplaner, anses historieundervisning ha betydelse för elevers utveckling av kunskaper som hjälper dem att förstå sin egen identitet och sin roll i den samhälleliga kontexten. LÄS MER

 4. 4. Drottning Kristina : En kvalitativ analys av läromdel för mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mikael Andersson; Gustav Lind; [2017]
  Nyckelord :Analys; läromedel; historia; historiemedvetenhet; drottning Kristina;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka på vilket sätt läromedlens beskrivning samt framställning av historia påverkar individers historiemedvetande. Det här har gjorts genom att analysera sex läromedel i historia med inriktning på mellanstadiets årskurser 4-6, utifrån en innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Hur man gör praktiska övningar till en integrerad del av historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Magnus Lundstedt; [2016]
  Nyckelord :Historia; historiemedvetenhet; rollspel; historiska begrepp; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning Mitt arbete i skolan i ämnet historia har ofta utgått från textbehandling som arbetsmetod. Detta kan jag som lärare uppleva som oinspirerande och enformigt, och liknande respons har jag fått från elever. LÄS MER