Sökning: "historieskrivning"

Visar resultat 6 - 10 av 65 uppsatser innehållade ordet historieskrivning.

 1. 6. Okänd Fotograf : En arkivstudie om den gotländska fotografen Laura Stenmans liv och fotografiska arbete under sekelskiftet 1900.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Gellerstedt; [2019]
  Nyckelord :Photographers; Photography; early photographic pictures; female photographer; women´s history; archival studies; Sweden; Photo studios on Gotland; the twentieth century; foto; fotografi; visitkortsfotografi; arkivstudier; biografi; kvinnohistoria; kvinnliga fotografer; Laura Stenman; Karolina Vilhelmina Laurentina Lundqvist; KJA Gardsten; Gardstedt; Gotland; näringsfrihetsförordningen; 1800-talsfotografi; fotoateljéer på Gotland; Adelsgatan 40; Adelsgatan 32;

  Sammanfattning : In this essay we follow a professional female photographer on the island of Gotland in Sweden around the turn of the twentieth century. The story of Laura Stenman’s life has for a long time been hidden, but through literature- and archival studies, her biographical story was pieced together and revealed during the winter of 2019. LÄS MER

 2. 7. Öyvind Fahlström i översättning : Historieskrivning på Moderna Museet genom exemplet Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Höglund; [2019]
  Nyckelord :translation; historiography; Öyvind Fahlström; Mieke Bal; Susan Sontag; Moderna Museet; Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström; översättning; historiografi;

  Sammanfattning : Öyvind Fahlström in translation aims to examine how Moderna Museet interpreted Öyvind Fahlström in Manipulate the World – Connecting Öyvind Fahlström; an exhibition that showcased pieces by the postwar artist Öyvind Fahlström together with works by contemporary artists. I understand the exhibition as a ’game of translation’, in which the artworks and the texts connected to Manipulate the World are put in play with previous interpretations of the artist. LÄS MER

 3. 8. Gudars Skymning : Historiografins föränderliga syn på Ragnarök

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Mattias Ottenbäck; [2019]
  Nyckelord :Mytologi; mythistoria; historiografi; historieskrivning; Ragnarök; fornnordisk;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och jämför tre historiska studier som skildrat och tolkat den fornnordiska undergångsmyten Ragnarök. De tre studierna är författade av nordiska akademiker mellan år 1849 och 1922. LÄS MER

 4. 9. Vi och Samerna? : Samernas framställning i historieläroböcker i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elise Lööw; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur samisk historia och kultur framställs i läroböcker för historieämnet på gymnasieskolan. Detta för att kunna se vilka möjligheter elever i den svenska skolan får att tillgodose sig kunskaper om Sveriges ursprungsfolk genom läroböcker. LÄS MER

 5. 10. Husbonde, fru, dotter och änka En översikt av forskningen kring kvinnlig gestaltning i historieskrivning och på museum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tim Palmkvist; Maja Åkerman; [2018]
  Nyckelord :Kvinnohistoria; Historiografi; Kvinnlig gestaltning; Museum; Genus;

  Sammanfattning : Women’s history, and how it is depicted, projects how history as well as gender and its norms are viewed, interpreted and reproduced. This overview aims to map the research regarding how women has been depicted in historiography and in museum exhibitions. To get an overview of the field, three areas of female depiction shall be focused on. LÄS MER