Sökning: "historiesyn"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet historiesyn.

 1. 1. I gränslandet - en studie av historiebruket hos tre aktörer på kulturarvsplatsen Klev

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotta Hamnell; [2023-01-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka hur tre olika verksamheter på en historisk plats ser på och gestaltar sin verksamhet och sin roll. Platsen är Klevs kulturområde i Mårdaklev, Svenljunga kommun, Västra Götalands län. Verksamheterna är Mårdaklevs Hembygdsförening, företaget Hemma på Klev samt Västkuststiftelsen. LÄS MER

 2. 2. Apostlagärningarna 29 : Pingströrelsens bibelbruk, bibelsyn och historiemedvetande mellan 1915-1935

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkohistoria och missionshistoria

  Författare :Emanuel Alenklint; [2023]
  Nyckelord :historical consciousness; hermeneutic; Pentecostalism; Bibelbruk; bibelsyn; historiemedvetande; historiebruk; historiesyn; pingströrelsen; pingstvänner; hermeneutik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A Benjaminian Gaze on the Representation of Historical Conjunctures in the Illustrated Magazine Arbeiter-Illustrierte-Zeitung 1924-1935

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :John Norrman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna magistertes undersöker hur bildrepresentationer av förflutna och samtida konjunkturer används, i den tyska kommunistiska tidskriften Arbeiter-Illustrierte-Zeitung(AIZ, 1921-38) under perioden 1924-1935. Under dessa år, då tidskriften bar namnet AIZ, var den också som mest populär. LÄS MER

 4. 4. Uppgång och fall : Läromedelsanalys om Sovjetunionen i komparation till Romarriket, Nazityskland och Jugoslavien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sarah Mizuno Helmertz; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Sovjetunionen; Romarriket; Nazityskland; Jugoslavien; historieskrivning; historiesyn; kapitalistisk realism; historiens slut;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka digitala läromedelstexter om Sovjetunionens kontroversiella historia och vidare i komparation till historieskrivningar om Romarriket, Nazityskland och Jugoslavien. De utvalda ämnesområdena innefattar olika grader av politisk känslighet och utgör samhällen som har uppstått och fallit under olika tidsperioder. LÄS MER

 5. 5. Lärares perspektiv på interkulturell historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marwa Shaba; Mahir Pondro; [2022]
  Nyckelord :Historiekultur; Interkulturell undervisning; Interkulturell kompetens; Narrativ kompetens; Narrativ identitet; Mångkulturellt samhälle;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka historielärares upplevelser och erfarenheter av att bedriva en interkulturell historieundervisning i heterogena klassrum. Studien ämnar också belysa vilka utmaningar historielärare bemöter och vilka stöd de efterfrågar. LÄS MER