Sökning: "historiesyn"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet historiesyn.

 1. 1. Historia på längden, tvären och diagonalen : En historiedidaktisk undersökning av historieskrivning på olika nivåer med nedslag vid åren 1965 och 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Willy Haapala; [2019]
  Nyckelord :historiedidaktik; översiktsverk; universitetslitteratur; gymnasielitteratur; grundskolelitteratur; stormaktstiden; Sveriges roll under andra världskriget; historieskrivning; eftersläpning; nedsippringsteori; abstraktionsgrad; historiesyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att så frön till historiemedvetande – skolbesök till kulturarvsinstitutioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingrid Anjar; Alexandra Sköld; [2019]
  Nyckelord :historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; kulturarv; kulturarvspedagogik; lärande; museer; museibesök; museipedagogik; skolbesök;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur skolbesök till kulturarvsinstitutioner kan bidra till att utveckla elevers historiemedvetande. Genom intervjuer med lärare och museipedagoger har vi empiriskt fastställt att det finns olika faktorer som bidrar till historiemedvetande. LÄS MER

 3. 3. Politik och kyrka i saeculum : Historiesyn och politisk teologi hos Oliver O’Donovan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Åsberg; [2016]
  Nyckelord :Oliver O’Donovan; political theology; history; Augustine; City of God; Christendom;

  Sammanfattning : Politics and Church in Saeculum – History and Political Theology in Oliver O’DonovanThis essay explores the relation between church, history and politics in the theology of Oliver O’Donovan. It asks the question of how O’Donovan’s political theology and understanding of the church is shaped by his view of history and how God acts within history. LÄS MER

 4. 4. Dan Andersson

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Svante Boström; [2016]
  Nyckelord :Kolarhistorier; Kolvaktarens visor; Lenin; Marx; Klassmedvetande; Lukács; Marxism; Dan Andersson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En marxistisk litteraturanalys av klassmedvetandet som tematik i Dan Anderssons tidiga prosa och lyrik representerat av Kolarhistorier och Kolvaktarens visor. Syftet är att politisera Dan Andersson och rikta fokus mot det klassmässiga innehållet i hans texter snarare än att fokusera på hans psykologisk-biografiska historia, vilket har varit den tidigare forskningens främsta intresse. LÄS MER

 5. 5. Företags uppfattningar om arkivering : en kvalitativ studie av svenska små och medelstora företags arkiveringstraditioner och historiesyn

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Hanna Bergholm; Emilia Jakobsson; [2016]
  Nyckelord :archival activities; corporate archives; business history; business archives; Small and medium-sized companies; archiving; historical awareness; new institutional theory; qualitative method; arkivvetenskap; företagsarkiv; historiesyn; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the view of business related and historical records in 22 small and medium-sized companies in Sweden. According to Swedish law, small and medium-sized companies must keep business related records for a certain period of time. LÄS MER