Sökning: "historiesyn"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet historiesyn.

 1. 1. Tiden påverkar debatten även för en kung : Karl XII:s eftermäle i tre svenska dagstidningar under tre jubileumsår, 1918-2018

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nilsson Eriksson Robin; [2020]
  Nyckelord :Karl XII; historiebruk; historiekultur; historiesyn; kollektivt minne;

  Sammanfattning : This study shows how the image of Karl XII and his political deed has changed in the public debate during a century. The study has also, with the help of analytical tools on uses of history, examined how the memory of Karl XII and his political deeds has been used by focusing on moral, political, ideological, scientific and existential interests. LÄS MER

 2. 2. Vive la France? : En läromedelsanalys om franska revolutionen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Thernström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en läromedelsanalys av franska revolutionen i fem olika historieläromedel från den svenska grund- folk- och realskolan under perioden 1929-2013. Syftet är att undersöka hur den franska revolutionen framställs. LÄS MER

 3. 3. Datorspel i historieundervisningen: Upplev historien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Engqvist; [2020]
  Nyckelord :Aktörsperspektiv; Datorspel i undervisningen; Historieundervisning; Idealistisk historiesyn; Materialistisk historiesyn; Strukturperspektiv;

  Sammanfattning : I dagens Sverige är det hälften av alla ungdomar mellan 9–18 år som spelar datorspel och det är som störst mellan åldrarna 9–12 då 79% uppger att de spelat datorspel. Nya studier har visat att datorspel är ett effektivt sätt att lära sig på men det saknas en bredare och djupare forskning om hur datorspel kan anpassas till undervisning inom historieämnet. LÄS MER

 4. 4. Historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christofer Glans; Zeinab Hamie; [2020]
  Nyckelord :Eurocentrism; historieundervisning; interkulturell; konflikthantering; mångkulturell; mångkulturellt klassrum; Didactics; education; history; intercultural; multicultural; teaching methods;

  Sammanfattning : Vi har valt att arbeta med hur man som lärare kan arbeta med historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum. Sverige är ett mångkulturellt land (Johansson, 2012, s. 9) med många nationaliteter, hur kan vi som blivande lärare arbeta med detta på bästa sätt, och implementera det i vår undervisning. LÄS MER

 5. 5. Historia på längden, tvären och diagonalen : En historiedidaktisk undersökning av historieskrivning på olika nivåer med nedslag vid åren 1965 och 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Willy Haapala; [2019]
  Nyckelord :historiedidaktik; översiktsverk; universitetslitteratur; gymnasielitteratur; grundskolelitteratur; stormaktstiden; Sveriges roll under andra världskriget; historieskrivning; eftersläpning; nedsippringsteori; abstraktionsgrad; historiesyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER