Sökning: "historieundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet historieundervisning.

 1. 1. Kvinnans roll i historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefine Nilsson; Susanna Ochwa-Echel; [2020]
  Nyckelord :genus; gender; genusperspektiv; historieundervisning; könsroller;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få en inblick i vad forskningen säger om kvinnor respektive mäns framställning i historieämnet. Detta utifrån tre inriktningar, historieläromedel, lärarens tankar om undervisningspraxis och elevers uppfattning om genus. LÄS MER

 2. 2. Historiskt tänkande och källtolkning i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofi Lindell; [2020]
  Nyckelord :historiskt tänkande; källtolkning; källkritik; historiedidaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att utveckla elevers historiemedvetande om tid i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Winberg; Kajsa Gundmark; [2020]
  Nyckelord :grundskola; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; tidsuppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet har varit att få kunskap om unga elevers historiemedvetande och tidsuppfattning, då vi genom denna kunskap kan anpassa undervisningen efter hur eleverna utvecklar sitt historiemedvetande på bästa sätt. Genom att undersöka och sammanställa olika vetenskapliga källor har vi i denna kunskapsöversikt strävat efter att få svar på två frågor: Vad säger tidigare forskning om historiemedvetande hos elever i årskurs F-3 när det gäller tid? samt Hur kan man använda kunskapen om elevers historiemedvetande i sin undervisning? Detta har genomförts genom att undersöka redan existerande forskning utifrån frågeställningarna. LÄS MER

 4. 4. Undervisning utifrån lokalhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Lennklev; Hampus Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :historiedidaktik; historieundervisning; identitet; lokalhistoria;

  Sammanfattning : Målet med denna kunskapsöversikt är att besvara frågeställningen: Vad säger tidigare forskning kring fördelar respektive nackdelar angående lokalhistoria i historieundervisningen? Metoden som har använts i insamlingen av källmaterial har varit diverse databaser med inriktning mot pedagogisk forskning som exempelvis Libsearch, samt en mindre samling av tryckta källor. I resultatet framförs olika anledningar till varför lokalhistoria kan vara fördelaktigt, respektive vilka utmaningar eller risker som kan förekomma. LÄS MER

 5. 5. Historieämnet ur et genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ebba Ljunggren; Fanny Lindström; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Genus; Hegemoni; Historiedidaktik; Kön; Läroplan;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att ta reda på hur lärare och pedagoger kan arbeta med jämställdhet i sin historieundervisning. Vi har utgått ifrån frågeställningen “Hur framställs kvinnor i historien och hur påverkar det historieundervisningens genusperspektiv?”. LÄS MER