Sökning: "historiografi"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet historiografi.

 1. 1. Öyvind Fahlström i översättning : Historieskrivning på Moderna Museet genom exemplet Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Höglund; [2019]
  Nyckelord :translation; historiography; Öyvind Fahlström; Mieke Bal; Susan Sontag; Moderna Museet; Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström; översättning; historiografi;

  Sammanfattning : Öyvind Fahlström in translation aims to examine how Moderna Museet interpreted Öyvind Fahlström in Manipulate the World – Connecting Öyvind Fahlström; an exhibition that showcased pieces by the postwar artist Öyvind Fahlström together with works by contemporary artists. I understand the exhibition as a ’game of translation’, in which the artworks and the texts connected to Manipulate the World are put in play with previous interpretations of the artist. LÄS MER

 2. 2. Gudars Skymning : Historiografins föränderliga syn på Ragnarök

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Mattias Ottenbäck; [2019]
  Nyckelord :Mytologi; mythistoria; historiografi; historieskrivning; Ragnarök; fornnordisk;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och jämför tre historiska studier som skildrat och tolkat den fornnordiska undergångsmyten Ragnarök. De tre studierna är författade av nordiska akademiker mellan år 1849 och 1922. LÄS MER

 3. 3. Sekelskiftets Wien och den historiografiska debatten : En litteraturstudie över den historiografiska debatten om sekelskiftets Wien under 1980- och 90-talet, i syfte att belysa hur kulturhistorisk forskning förändrades.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Nils Sjölin; [2019]
  Nyckelord :sekelskiftets Wien; historiografi; kulturbegreppet; kulturhistoria; History of Mentalité; Carl. E. Schorske.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att visa hur kulturhistorisk forskning har utvecklats mellan åren 1980-2001 genom att belysa den historiografiska debatt som omgärdade forskningen på sekelskiftets Wien. Debatten om sekelskiftets Wien som undersöks i denna uppsats startade efter publiceringen av Carl. E. LÄS MER

 4. 4. Den nomadiska historiens kartografi – En aktualisering av det historiska hos Walter Benjamin och Rosi Braidotti

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Göransson Anton; [2018-03-28]
  Nyckelord :Posthumanism; Walter Benjamin; nomadisk teori; kritisk historiografi; Rosi Braidotti; monadologi;

  Sammanfattning : The following essay concerns questions about the status of history in Walter Benjamin´s critical philosophy of history and Rosi Braidotti´s nomadic feminism. I conduct a comparative actualization through locating affinities in their respective theory concerning question around the status of history and historiography, how we remember, write and present history, the relation between the present-day, the past and the future, between the subject and the collective. LÄS MER

 5. 5. Alternativa fakta i 1300-talets krönikor : Olika perspektiv i senmedeltida historiografi på olyckan vid Clemens V:s kröning 1305

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Elis Wibacke; [2018]
  Nyckelord :middle ages; historiography; chronicles; truth; presage; communicative situation; Avignon; papacy; Clement V; France; Philip the Fair; Bernard Gui; Saint-Denis; Grandes Chroniques; Saint-Victor; Chronique Normande; Jean de Noyal; Chronique de Flandre; medeltid; historiografi; krönikor; sanning; omen; kommunikativ situation; Avignon; påvedömet; Clemens V; Frankrike; Filip den sköne; Bernard Gui; Saint-Denis; Grandes chroniques; Saint-Victor; Chronique normande; Jean de Noyal; Chronique de Flandre;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse the construction of a historical event in late medieval chronicles, in a way that increases our understanding of the mechanisms behind historiography. The analysis is based on how the coronation of Pope Clement V in 1305 and the accident which then took place, in which a wall crashed and killed a number of people, is depicted in a selection of 14th century chronicles, mainly from France. LÄS MER