Sökning: "historiografisk studie"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden historiografisk studie.

 1. 1. Hur Kvinnor framställs inom litteratur om læstadianismen : En historiografisk studie om Læstadianismen med genusteoretisk koppling

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Joel Roos; [2021]
  Nyckelord :Laestadius; historiografi; genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bilden av islam : En historiografisk studie om islam i svensk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arif Baftija; [2020]
  Nyckelord :Bild; Islam; Muhammed; muslimska samhällen; historiografisk; Amartya Sen; Samuel P. Huntington;

  Sammanfattning : The image of Islam A historiographical study of Islam in Swedish research. A society`s image of a foreign people, culture and religion changes constantly depending on social, political and other important events. LÄS MER

 3. 3. Det surrealistiska bilduttryckets diskurs i konstvetenskaplig kurslitteratur : En historiografisk studie av stilmässig generalisering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Rasmus Renkse; [2020]
  Nyckelord :historiografi; diskursteori; semiotik; kurslitteratur; surrealism; kay sage; nicola verlato; hieronymus bosch; diskursanalys; stil; bildanalys;

  Sammanfattning : The discourse of pictorial surrealistic expressions in art historic course literature – a historiographic study about generalization of style. Through a historiographic perspective and discourse analysis the aim of this study is to uncover the ways art historic course literature make its stylistic categorization. LÄS MER

 4. 4. Stormor i Dalom: Margaretha Hansdotter : En historiografisk studie av beskrivningar av en prostinna på 1600-talet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Vendela Sund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kolonialtidens barn : En studie i ”ras”, klass och kön genom representationen av barndomen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Zara Luna Hjelm; [2020]
  Nyckelord :orientalism; art; 19th Century; identity; intersectionality; postcolonialism; children; childhood; history; representation; colonial violence; orientalism; 1800-talet; konst; identitet; postkolonialism; barn; barndomen; historia; intersektionalitet; representation; kolonialt våld;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att analysera representationen av barnet och barndomen i konsten under den europeiska kolonialiseringen och imperialismen genom historieskrivningen ur ett feministiskt postkolonialt perspektiv med en historiografisk metod. Syftet är att reflektera över hur kolonialismen har påverkat den visuella konsten föreställande barn och skapat föreställningarna om ras, klass och kön. LÄS MER