Sökning: "historiography"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet historiography.

 1. 1. "Kunskap är bästa bot mot tro!" : En pilotstudie där historiebruk i tv-serierna Pip-Larssons och En ö i havet analyseras och ställs i relation till rådande styrdokument i ämnet historia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fanny Valter Edström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The nineteen nighties were a decade marked by shifting political landscapes, a troublesome economy, and ideological changes. Historiography and the common stance on history also changed due to the above mentioned factors and the end of the Cold War. LÄS MER

 2. 2. Den svenska neutraliteten : En studie hur rikets neutralitet skildras i skolans historieböcker

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Pontus Blad; [2019]
  Nyckelord :The Swedish Research Council; Historical perspective; Neutrality;

  Sammanfattning : How has the question of Swedish neutrality been taught in the Swedish school during the 1950s, 1960s and 2000s? Neutrality is changeable and can be linked to shifts in history culture, conscious and contemporary perceptions during time. The material has been interpreted through the hermeneutics guidelines, which means that I have made the interpretation. LÄS MER

 3. 3. Att skriva om folkets tankeliv - en historiografisk studie om Ronny Ambjörnsson och folkets idéhistoria

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Jacob Lindblad; [2019]
  Nyckelord :people s history; the conscientious worker; history of ideas; historiography; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This paper gives insight into the historical research of the academic Ronny Ambjörnsson and his work in the swedish field of history of ideas. Applying an agent perspective it shows how Ambjörnsson constructed and aimed to show how an history of ideas that involves the broader communities of history, workers and farmers that constitutes ”the people”, could be done. LÄS MER

 4. 4. Ärkeängeln Mikael: En historiografisk undersökning av svensk medeltida träskulptur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jill Groth; [2018-11-12]
  Nyckelord :Medieval Age; S.t Michael; Woodsculpture; Historiography; Styleanalysis; Swedish Heritage;

  Sammanfattning : This essay is an investigation of medieval woodsculptures picturing S.t Michael from 1200-1275, today preserved in Swedish churches and museums. No uniform research have been made of solely the archangel Michael as a medieval cultimage before. LÄS MER

 5. 5. MUNICIPALSAMHÄLLETS FRAMGÅNG OCH BAKVATTEN Två fallstudier om förändringsprocessen och förskjutningen som sker i landsbygdens tätorter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mariette Svensson; [2018-07-10]
  Nyckelord :Municipalsamhälle; rural urban; regional planning; the urban norm;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet2017, 180 hpGrundnivå2017:8.... LÄS MER