Sökning: "historiography"

Visar resultat 16 - 20 av 67 uppsatser innehållade ordet historiography.

 1. 16. Hedniska barbarer och harmlösa vildingar : Representationer av inre Eurasiens inhemska religioner hos John Bell, Lorenz Lange, Anders Pihlström och Philip Johan Tabbert von Strahlenberg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Zhivka Koleva; [2018]
  Nyckelord :inner Eurasia’s indigenous religions; Enlightenment travel literature; exploration; colonialism; John Bell; Lorenz Lange; Anders Pihlström; Philip Johan Tabbert von Strahlenberg;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate the representations of inner Eurasia’s indigenous religions in the texts of west Europeans from the Age of Reason. Primary sources for the study are texts of John Bell, Lorenz Lange, Anders Pihlström and Philip Johan Tabbert von Strahlenberg. LÄS MER

 2. 17. Husbonde, fru, dotter och änka En översikt av forskningen kring kvinnlig gestaltning i historieskrivning och på museum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tim Palmkvist; Maja Åkerman; [2018]
  Nyckelord :Kvinnohistoria; Historiografi; Kvinnlig gestaltning; Museum; Genus;

  Sammanfattning : Women’s history, and how it is depicted, projects how history as well as gender and its norms are viewed, interpreted and reproduced. This overview aims to map the research regarding how women has been depicted in historiography and in museum exhibitions. To get an overview of the field, three areas of female depiction shall be focused on. LÄS MER

 3. 18. Hästar vid Falu Gruva : 1540-1815

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Judit Grein; [2017]
  Nyckelord :Horse; work horse; draught horse; horse capstan; horse whim; mining horse; Falun mine; Falu Copper Mine; Stora Kopparberg mine; Häst; arbetshäst; hästvind; hästvinda; hästvandring; gruvhäst; Falu Gruva; Falu Koppargruva; Stora Kopparbergs Gruva;

  Sammanfattning : Falu Gruvas hästar har historiskt sett varit av stor betydelse för det dagliga arbetet vid gruvan. De användes ovan jord för transport av bland annat ved och malm, men även för att driva de många hästvindar som från och med 1540-talet användes för uppfordring samt för att pumpa upp grundvatten ur gruvan. LÄS MER

 4. 19. Kfvinnor äro också människor : Om språk som maktredskap i normaliseringen av kvinnan som politiskt subjekt under rösträttskampen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sophia Russell; [2017]
  Nyckelord :Women s Suffrage; LKPR; Sweden; Gender; Judith Butler; Kvinnlig rösträtt; LKPR; Sverige; Genus; Judith Butler;

  Sammanfattning : Due to the standards and values that characterized our society through history women have had a hidden place in the historiography. By a qualitative media analysis these values have been analysed to find out how   women with the right to vote moved the values and how they were described in newspapers and magazines. LÄS MER

 5. 20. "No need to exaggerate" : - The 1914 Ottoman Jihad declaration in genocide historiography

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Hugo Valentin-centrum

  Författare :Jonathan Dangoor; [2017]
  Nyckelord :Armenian Genocide; WWI; Assyrian Genocide; Greek Genocide; Pontic Greeks; Jihad; Ottoman Empire; Assyrians; Arameans; Young Turks; Ottoman Christians;

  Sammanfattning : .... LÄS MER