Sökning: "historiologi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet historiologi.

  1. 1. Jakten på 1500-tals källorna : Historiografisk undersökning av biografier om Christina av Danmark, hertiginna av Milano och hertiginna av Lothringen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

    Författare :Gunnel Klingberg; [2015]
    Nyckelord :Historiographic; 16th century; biographies; women; Habsburg; Lorraine; Netherlands; Milan; Spain; France; historiologi; 1500-tal; biografier; kvinnor; Habsburg; Lothringen; Nederländerna; Milano; Spanien; Frankrike;

    Sammanfattning : Hunting for the 16th century sources is a historiographical investigation of all known biographies written about Christina of Denmark (1522-1590), Duchess of Milan and Duchess of Lorraine. Focusing on an individual person, the aim is to analyse primary and secondary sources as well as the internal influences the different biographies have had on each other through time. LÄS MER