Sökning: "historiska institutionen uppsala universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 638 uppsatser innehållade orden historiska institutionen uppsala universitet.

 1. 1. Det jäktade samhället : Ett empiriskt test av accelerationsteorins påståenden om ökande levnadstakt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Anund; Albin Schylander; [2023]
  Nyckelord :social acceleration; levnadstakt; tidsdagbok; tidsgeografi;

  Sammanfattning : Hartmut Rosas teori om social acceleration får mycket uppmärksamhet för tillfället. Accelerationsteorin, som den också kallas, driver tesen att modernitet bäst definieras som samhällen där allting av nödvändighet befinner sig i ständig acceleration. LÄS MER

 2. 2. Kreditavregleringens effekter på de svenska storbankerna : En jämförande studie av Handelsbanken och Nordbanken

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Olivia Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Nordbanken; Nordea; Handelsbanken; kreditavreglering; Novemberrevolutionen; utlåning.;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att undersöka Handelsbankens och Nordbankens utlåning under åren 1982–1990 med fokus på kreditavregleringen 1985 och dess effekter på ekonomin. Detta görs genom att undersöka årsrapporter från de båda bankerna under perioden, samt även årsredovisningar från Uplandsbanken och Sundsvallsbanken i och med fusionen med Nordbanken 1986. LÄS MER

 3. 3. Metalls kris och förändring : Svenska metallindustriarbetareförbundets syn på 1970-talskrisen

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Elias Hjert; [2022]
  Nyckelord :Industrifackförbund; 1970-talskrisen; IF Metall; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The 1970s were a crucial time in the economic history of Sweden. This period saw a rapid change in the economic institutions of the country. One of these were the labour unions, especially those representing members of the industrial sector. LÄS MER

 4. 4. Ideology, Allegory, and Identity: : A Study of American Political Cartoons, 1770-1815

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Fanny Vårenius; [2022]
  Nyckelord :National identity; Political cartoons; Allegorical representations; War of 1812; United States; War of independence; Visual narratives; Pictorial cultures; Caricatures; National stereotypes;

  Sammanfattning : In 1776, war broke out in the Colonies of New England between British Subjects, colonists, and those emplyed by the crown to uphoald law and order across the Atlantic. The union that wuld emerge from the war would have to develop what the colnial powers they migrated from had been adding on for centuries: an understanding of national character. LÄS MER

 5. 5. Finding one's Place in a Global Market : Chartered Companies, Masculinities, and the Porto Novo Affair

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Elin Ivarsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER