Sökning: "historiska jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden historiska jämförelse.

 1. 1. Död, var är din udd? : En komparativ studie av den moderna universalismen hos Hans Urs von Balthasar och David Bentley Hart.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Forss; [2021]
  Nyckelord :Systematisk teologi; Universalism; Infernalism; Helvetet; Annihilitionism; Eskatologi; Soteriologi; Hans Urs von Balthasar; David Bentley Hart.;

  Sammanfattning : Denna uppsats definieras tydligt av sin undertitel, En komparativ studie av den moderna universalismen hos Hans Urs von Balthasar och David Bentley Hart.. Den utgör just en jämförelse mellan de universalistiska argumenten hos dessa två tänkare. LÄS MER

 2. 2. Ärelösa mörderskor eller desperata offer? : En studie av kvinnor anklagade för giftmord vid Svea hovrätt 1870–1890

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Ralf Engkvist; [2021]
  Nyckelord :giftmord; kvinnlig brottslighet; 1800-tal; Sverige; arsenik; Svea hovrätt.;

  Sammanfattning : Genom männens historiska överrepresentation av våldsbrott har den kvinnliga brottsligheten ofta kommit i skuggan inom den historiska forskningen, barnamord och häxprocesserna undan-tagna. Giftmord var i fråga om kvinnor, i jämförelse med andra kvinnliga våldsbrott, ett vanligt förekommande brott under 1800-talet. LÄS MER

 3. 3. PH-MÄTNING I PAPPERSPRODUKTION : En studie i optimeringar av elektriska mätsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Larsson; [2021]
  Nyckelord :pH; pH-sensor; Measuring system; Measuring error; Paper production; pH; pH-sensor; Mätsystem; Mätfel; Pappersproduktion;

  Sammanfattning : Den fundamentala principen för tillverkning av papper är inte en särskilt komplicerad sådan. Men för att pappret skall erhålla specifika egenskaper blir processen alltmer komplicerad. Bland annat tillsätts olika typer av kemikalier och processen övervakas ständigt av olika system. Ett av dessa system mäter pH-halten i pappersmassan. LÄS MER

 4. 4. Nyttjanderättformernas fördelar och nackdelar : En jämförelse av nyttjanderätter med en utblick mot Norge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sofia Hallefält; [2021]
  Nyckelord :Right of use; Usufruct; Norway; Easement usufruct; Lease; Ground leases; Tenancy; Rent; Site leasehold right; Nyttjanderätt; Bruksrett; Norge; Servitutt; Arrende; Tomtefeste; Hyra; Husleie; Tomträtt;

  Sammanfattning : Det fastighetsrättsliga rättsområdet är stort och innefattar bland annat upplåtelse avnyttjanderätter. Dessa rättigheter kan vara av olika karaktär och uppkommit på olikasätt men det gemensamma för alla nyttjanderätterna är att det grundas på avtal samtär begränsade i tid. LÄS MER

 5. 5. Marken lagen glömde - Om markrättigheter för samer, rättenskonstruktion och tillgänglighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Rignell; [2020-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Renskötselrätten är en civilrättsligt grundad rätt i Sverige som tillkommer den samiska befolkningen. Det är en bruksrätt av ett speciellt slag eftersom den är oberoende av avtal och grundad på urminnes hävd. Renskötselrätten är således beständig men avhängig historiska förhållanden, den vilar på gamla samiska traditioner. LÄS MER