Sökning: "history of languages"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden history of languages.

 1. 1. LA LOCURA TRADUCIDA. ENRICO IV /ENRIQUE IV DE PIRANDELLO

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Esperanza La Torre; [2019-11-27]
  Nyckelord :spanska; Pirandello; översättning; translation; madness; Italian language; Spanish language; strategies; theatre; Velloso; Traducción literaria; locura; italiano; español; estrategias; teatro;

  Sammanfattning : The Spanish and Italian languages have a wide history and culture in common that at times seems to be easier to translate from one language to another. This similarity that also includes lexicon and certain grammatical forms may at times confuse, especially when it comes to transmitting emotional and / or mental states. LÄS MER

 2. 2. Personalvetaryrkets förändring över tid - En historisk studie om hur professionaliseringen och akademiseringen av personalvetaryrket återspeglas i platsannonser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rebecca Persson; Klara Larsson; [2019-09-03]
  Nyckelord :Akademisering; Personalvetare; Platsannons; Professionalisering;

  Sammanfattning : How organizations work with their personnel strategies has changed a lot over time and today most ofthem have some kind of function specialized on personnel, this profession is today called HumanResources (HR). Its practitioners is seen as experts on questions regarding personnel and work life. LÄS MER

 3. 3. Engelsk grammatik - lek och verklighet : En litteraturstudie med fokus på grammatik i undervisning och inlärning för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alisa Vaniushkina; Sara Abdi; [2019]
  Nyckelord :Grammatik; undervisning; språkinlärning; kommunikation; lärande;

  Sammanfattning : Throughout history the human ability of learning language has spawned numerous theories on which methods are most efficient in both teaching and learning language. Ever since English has earned its title of lingua franca, educators from around the world have been tasked with teaching students in a manner that is the most beneficial for learning the language. LÄS MER

 4. 4. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 5. 5. Gli ispanismi nella lingua italiana e nei suoi dialetti, in prospettiva diacronica

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Esperanza Luján La Torre Perregrini; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of Spanish words “ispanismi” in the Italian territory has been an active phenomenon for centuries. The geographical proximity between Spain and Italy, political-commercial and cultural relations throughout history as well as the similarity of the two languages have favoured the linguistic exchange between these two cultures. LÄS MER