Sökning: "history visualization"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden history visualization.

 1. 1. Databasoptimering för användning med Power BI : Hur indexering och kompression kan förbättra prestanda vid datahämtning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Anton Lundström; [2020]
  Nyckelord :Power BI; Index; Compression; Relational Databases; Microsoft SQL Server; Power BI; Index; Kompression; Relationsdatabaser; Microsoft SQL Server;

  Sammanfattning : I mätrummet på Sandvik Coromant finns en lösning för att visualisera maskinhälsa, mäthistorik och servicetider för olika mätinstrument. Lösningen för datavisualiseringen nyttjar verktyget Power BI och är kopplad till Excelfiler. När data väl hämtats in görs en rad modifieringar på tabellerna för att få fram visualiserbar data. LÄS MER

 2. 2. Historiska manér : Hur förändring av manér kan förtydliga ett historiskt förlopp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecca Thiel; [2019]
  Nyckelord :Informative illustration; Information design; manner; image style; illustration; informativ illustration; informationsdesign; informationsgrafik; manér; historisk illustration;

  Sammanfattning : The following essay is a thesis in Information Design with orientation in Informative illustration. The collaboration with the TT News Agency, which forms the basis of the work, presupposes that an information graphic about the history of smoking is produced, which occurs in connection with the new tobacco law coming into force on July 1, 2019. LÄS MER

 3. 3. Exploring A Visualization System For History Paths

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jing Yang; [2019]
  Nyckelord :data visualization; discovery path; business intelligence; history visualization; Data visualisering; historik urvalsvägar; business intelligence; historik visualisering;

  Sammanfattning : Many business intelligence tools aim to digest data into easy, understandable and visualizable information for helping decision-making, while they are still lack of ability to support visualizing the history of selections. This limitation concerns the coming future when everything is about data. LÄS MER

 4. 4. Engaging map visualization through Emotional Design

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Patricia Rodriguez; [2019]
  Nyckelord :information design; illustration; emotional design; visual communication; map; informationsdesign; illustration; emotionell design; visuell kommunikation; karta;

  Sammanfattning : Gustav Vasa association, among other things, works to inform the public about Strängnäs interesting background about Swedish history and cultural heritage. Their purpose is to promote Strängnäs as an interesting travel destination to visit and teach visitors about Swedish history during the 15th to 17th century specifically. LÄS MER

 5. 5. An Application of the Continuous Wavelet Transform to Financial Time Series

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Klas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Wavelets; Continuous Wavelet Transform; CWT; Financial Time Series; Currency Trading; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wavelet theory, which shares fundamental concepts with windowed Fourier analysis, introduces the notion of scale in an effort to aid in joint time-frequency analysis. Having century-old roots, much of the essential research on the subject of wavelets was conducted during the 1970s and 1980s. LÄS MER