Sökning: "hitta"

Visar resultat 6 - 10 av 5972 uppsatser innehållade ordet hitta.

 1. 6. DATORSPELANDE - ETT HINDER ELLER ENMÖJLIGHET FÖR ELEVENS LÄRANDE I SKOLAN? En intervjustudie om storspelande elevers erfarenheter av sitt spelande och sin skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Kerime Serpil Demirsü; [2018-08-28]
  Nyckelord :Datorspel; datorspelsberoende; dataspelande; datorspelsproblem; datorspel effekter; ungdomar datorer; computer video game addiction;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien har varit att undersöka problematiska datorspelsvanor hos unga vuxna och vad detta har inneburit för deras sociala liv och skolgång. I studien har följande frågeställningar behandlats: i/ vilken påverkan datorspelande har på skolarbetet, ii/vad som driver/motiverar datorspelandet, iii/ hur datorspelandet påverkar de dagliga rutinerna, hälsa och andra aktiviteter, iv/ hur skolorna hanterar elever med problematiskt datorspelande för att de ska klara skolstudierna. LÄS MER

 2. 7. Inanimate Humanity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Oskar Summerton; [2018-08-16]
  Nyckelord :Smyckekonst; Konsthantverk;

  Sammanfattning : Det började i första kursen under tredje året på HDK, med ett objekt som liknade enlårbensprotes. Ett rent experiment där handsmidd koppar mötte en maskintillverkadstålkomponent. LÄS MER

 3. 8. Mandat att leda

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Susanna Palmgren; [2018-07-31]
  Nyckelord :Kör; Körsal; Körledare; Dirigent; Fokus; Koncentration; Körmusik; Flow; Groupflow;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur jag fungerar som dirigent. Arbetet går ut på att jag ska hitta metoder för hur jag kan förbereda mitt möte med kören och titta på hur jag kommunicerar med ensemblen under repetition. LÄS MER

 4. 9. Instudering av avancerad repertoar i en kör med varierad notkunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Annika Lagerquist; [2018-07-30]
  Nyckelord :Kördirigering; Instudering; Blandad kör; Avancerad repertoar;

  Sammanfattning : Detta arbete är en inventering av olika instuderingsmetoder och instuderingsnycklar för att hitta den arbetsgång som passar ens kör allra bäst från presentationen av stycket till framförandet. Författaren undersöker hur instuderingsarbetet blir inspirerande och intressant och hur når kören sitt gemensamma mål på bästa sätt... LÄS MER

 5. 10. TECHNICAL DEBT OCH MINDRE MJUKVARUFÖRETAG En fallstudie om hur technical debt kan appliceras på mindre mjukvaruföretag

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonathan Philipp; Kristian Gocko; [2018-06-29]
  Nyckelord :Technical debt; utveckling; mjukvaruföretag; beslutsfattande; konsekvenser; avvägningar;

  Sammanfattning : Cunningham presented his idea of technical debt in 1992. Recently the term has seen an increase in attention from both the industry and academia. Today it is esti-mated that the global IT debt is around 500 billion dollars and continuing to climb. LÄS MER