Sökning: "hiv religion"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden hiv religion.

 1. 1. Att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Nordström; Emelie Hylén Hedberg; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; nursing students; attitudes; HIV AIDS; sjuksköterskestudenter; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant Immunbristvirus har sedan upptäckten under 1980-talet tagit mer än 35 miljoner människors liv. I tidigare studier framkommer det att personer med HIV/AIDS utsätts för diskriminering och stigmatisering inom sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Att leva med hiv : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Lemberg; Janis Nicmanis; [2017]
  Nyckelord :Vårdpersonal; livskvalitet; bemötande; stigmatisering; anpassning; kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Att leva med humant immunbristvirus kan innebära svårigheter för en individ. Det sociala nätverket drabbas, som kan innebära svårigheter i kontakt med anhöriga, vänner och vården. Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om personersupplevelse av att leva med hiv. LÄS MER

 3. 3. Socioeconomic and sociodemographic differentials in pregnant women’s knowledge on prevention of mother-to-child HIV transmission in Kenya: A cross-sectional study from 2008-09 KDHS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Caroline Granberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Human immunodeficiency virus (HIV) is a global public health issue. One way of transmission is through mother-to-child transmission (MTCT). There are ways to prevent this and one option is to give the mother special drugs during pregnancy, delivery or afterwards. LÄS MER

 4. 4. Clients’ and counsellors’ experiences with HIV - A Ugandan example

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Tilde Gustafsson; Paulina Eriksdotter; [2014]
  Nyckelord :clients; counselling; HIV; interaction; prevention; religion; sexual behaviour change; social work; Uganda;

  Sammanfattning : Uppsatsen baseras på en åtta veckor lång fältstudie i Jinja, Uganda och behandlar socialt arbete med fokus på HIV-rådgivning. Syftet är att beskriva HIV- rådgivning och hur det utförs. LÄS MER

 5. 5. A home for the excluded? A study about identity and belonging in Kibera slum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Tilda Kristersson; [2013]
  Nyckelord :Kenya; exclusion; slum; others; cosmopolitan neighbourliness; belonging; identity; HIV; Kibera; Social Sciences;

  Sammanfattning : With increasing migration to urban areas, Kenya is a country in change with new and challenging problems. Nairobi has a high population growth but a far from equal socio-economic development. As Nairobi continues to grow, so do the slum areas within the city and the slum Kibera has grown to be one of the largest in Africa. LÄS MER