Sökning: "hjälp och stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 4691 uppsatser innehållade orden hjälp och stöd.

 1. 1. Stöd vid familjehemsplaceringar : En kvalitativ studie om stöd och hjälp för en lyckosam familjehemsplacering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Minette Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Familjehemsplacering; Stöd; Socialt arbete; tredelade föräldraskapet;

  Sammanfattning : Foster care is the most common form of out-of-home care for children in Sweden. Previous research points out a lack of knowledge in the area and the need for investigations with focus on support offered by the social worker to children as well as both foster carers and birth parents. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak? : En kvalitativ studie om socialsekreterares och enhetschefers upplevelser av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Astrid Allert; Sofia Sjönneby; [2021]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; values of honor; social services; interventions; perpetrators; victims of violence; culture; hedersrelaterat våld och förtryck; hedersnormer; socialtjänsten; insatser; förövare; våldsutsatta; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att på en kommunal nivå undersöka hur arbetet och kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck ser ut inom socialtjänsten. Fokus är på socialarbetares upplevelser och resonemang kring hedersrelaterat våld. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares yrkeskompetens : En kvalitativ studie om arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Svensson; Olsson Julia; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; barn i behov av särskilt stöd; yrkeskompetens; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om förskollärares yrkeskompetens i relation till arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare som besitter erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av att vara multisjuk : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Olga Krutikova; Zahra Wahaj; [2021]
  Nyckelord :Multisjuklighet; Upplevelser; Litteraturstudie; Kvalitativ Innehållsanalys; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara multisjuk innebär att en person har flera kroniska sjukdomar samtidigt. Prevalensen av personer med multipla kroniska sjukdomar i världen ökar bland dem äldre men också bland dem som är yngre. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av sekundärprevention efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maia Pira; Lina Rantonen-Lundahl; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Myocardial infarction; Nursing; Patients; Secondary prevention; Hjärtinfarkt; Omvårdnad; Patienter; Sekundärprevention; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödligheten till följd av hjärtinfarkt minskar i Sverige ändå är det fortsatt en av de främsta dödsorsakerna, och så även i övriga världen. Det finns ett antal viktiga påverkbara riskfaktorer för hjärtinfarkt så som rökning, hypertoni och diabetes. LÄS MER