Sökning: "hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 2850 uppsatser innehållade ordet hjälpmedel.

  1. 1. Att spela mellan raderna - En studie i att gestalta en läst text med hjälp av orgeln.

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Linus Landgren; [2019-10-02]
    Nyckelord :ackompanjemang; bibeltext; improvisation; komposition; orgel; orgelsaga; sagor; story-telling; textgestaltning;

    Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur orgeln kan användas till att ackompanjera en läst text. Jag har valt fyra texter – två bibeltexter och två egenskrivna barnsagor – som jag har spelat till samtidigt som de lästes. Ackompanjemangens syfte har varit att lyfta fram handlingen och återspegla de känslolägen som finns i texterna. LÄS MER

  2. 2. Egenvård och typ 2 diabetes - Sjuksköterskans kunskaper och patienternas upplevelse

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Busra Koyun; Shad Muhammed; [2019-08-16]
    Nyckelord :Typ 2 diabetes; egenvård; sjuksköterskans rollMotiverande samtal; sjuksköterskans roll;

    Sammanfattning : En sjukdom som drabbar många i Sverige är typ 2 diabetes, som nu klassas som en folksjukdom. Människor som drabbats av typ 2 diabetes går oftast runt med sjukdomen under lång tid innan den blir upptäckt. Många gånger har det redan uppstått flera komplikationer när sjukdomen upptäckts. LÄS MER

  3. 3. En litteraturstudie om effekt och betydelse av medicinsktekniska hjälpmedel för gravida kvinnor med typ 1 diabetes

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Carin Sundberg; Camilla Andersson; [2019-08-08]
    Nyckelord :Typ 1 diabetes; graviditet; CGM; CSII; closed-loop; välbefinnande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av medicinsktekniska hjälpmedel vid typ 1 diabetes kan underlätta för att uppnå god glukoskontroll. För kvinnor med typ 1 diabetes som är gravida eller planerar att bli gravida är glukoskontrollen extremt viktigt för att minska risken för komplikationer hos både modern och fostret. LÄS MER

  4. 4. KONSEKVENSER AV TJÄNSTEINNOVATION En fallstudie över hur offentlig sektor bemöter och upphandlar automatiserade tjänster med ett nytt värdeerbjudande

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Hanna Carlsson; Stina Markgren; [2019-08-07]
    Nyckelord :Tjänsteinnovation; disruptiv innovation; värdeerbjudande; automatisering; upphandling; tolktjänst; hjälpmedel;

    Sammanfattning : Persons with hearing impairment are in many situations limited, as today's interpretationservices are insufficient. This requires digital solutions that offer effective interpretationservices. The study is based on a case to find out the consequences of a service beingautomated and receiving a new value offer, in this case an AI-interpreter. LÄS MER

  5. 5. THE ROLE OF EYE GAZE IN VISUOSPATIAL MEMORY RECALL - an eye-tracking study

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :David da Silva Jonasson; Marcus Tofftin; [2019-08-07]
    Nyckelord :Eye movements; memory; visuospatial memory; attention; eye-tracking; mental imagery;

    Sammanfattning : Forskning om sambandet mellan ögonrörelser och visuospatialt minne har visat att ögonrörelserhar en funktionell roll utöver visuell perception. På grund av dess förutsägbara mönster vidåterkallning av minnen har detta fenomenet kallats “look-to-nothing”, och det har hypotiseratsatt ögonrörelserna används som ett hjälpmedel till minnet. LÄS MER