Sökning: "hjälpsökande"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet hjälpsökande.

 1. 1. “Det ska finnas krav, det har alltid funnits krav”. En kvalitativ studie om Nödbiståndsrutinen, socialsekreterare och strukturell hemlöshet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Pettersson; Christopher Savin; [2020-06-02]
  Nyckelord :socialt arbete; hemlöshet; nödbistånd; socialtjänst; Göteborgs stad;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med boendefrågor på socialtjänsten förhåller sig till institutionens skärpta krav på motprestation från de hjälpsökande. Denna undersökning görs mot bakgrunden av den mediala uppmärksamhet som följt den nya Rutin nödprövning/nödbistånd boende, vilken under 2019 har implementerats i socialtjänstens verksamheter i Göteborg, samt ett kunskapsläge som framhäver och problematiserar individualismens och nyliberalismens förtecken i det offentliga arbetet med hemlöshet. LÄS MER

 2. 2. ATT VARA ELLER ICKE VARA SHOPPINGBEROENDE? : En hermeneutisk studie om shoppingberoendes hjälpsökande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I chatten kan ingen höra mig skrika : En litteraturstudie om aspekter som påverkar ungdomars hjälpsökande via internetbaserad stödchatt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Charlotta Ingemarsson; Jonathan Hellgren; [2020]
  Nyckelord :online chat counselling; youths; adolescents; help seeking; internet; online; behaviour; helplines; internetbaserad stödchatt; råd och stöd; ungdomar; hjälpsökande; internet; online; hjälplinjer;

  Sammanfattning : Råd och stöd via internetbaserad stödchatt har blivit en kontaktväg för ungdomar som vill söka hjälp. Tjänsten innebär att ungdomarna från mobil och dator kan skriva med professionella eller volontärer som ger dem stöd och råd kring olika problem. LÄS MER

 4. 4. Vilse i en ny roll och i vårdsystemet - Mödrars erfarenheter och känslor i processen att söka vård vid postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Taub; Cornelia Lennartson; [2020]
  Nyckelord :Mödrar; Postpartumdepression; Hjälpsökande; Barriärer; Stigma; Relationer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression drabbar 10 till 15 procent av nyblivna mödrar. Det råder otydligheter kring vart mödrar med tecken på postpartumdepression ska vända sig och många erhåller inte vård. Syfte: Studiens syfte är att undersöka mödrars erfarenheter och känslor i processen att söka vård vid postpartumdepression. LÄS MER

 5. 5. Vikten av att vänja sig: en kvalitativ studie om yrkesverksamma musikers upplevelser av tinnitus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Castelius; Hugo Gerlach; [2020]
  Nyckelord :tinnitus; hyperakusi; musiker; hörsel; otologi; psykisk ohälsa; hälsa bland musiker; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa en fördjupad och nyanserad bild av hur yrkesverksamma musiker uppfattar och känner inför tinnitus som fenomen, och de potentiella konsekvenser som tinnitus skulle kunna ha i olika aspekter av livet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta professionella musiker. LÄS MER