Sökning: "hjälte berättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden hjälte berättelse.

 1. 1. Från hjälte- till hjältinnesaga : en narrativanalys av barnböckerna Malala Yousafzai & Gretas historia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Astrid Totté; Frida Engdahl; [2021]
  Nyckelord :narrativanalys; kritisk analys; barnlitteratur; Propps morfologi; hjältesaga; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en kritisk narrativanalys av två moderna hjälteskildringar inom genren barnlitteratur. Böckerna Malala Yousafzai och Gretas historia som gavs ut 2019 är två litterära skildringar för barn i ålder 9-12, som inte bara kan kategoriseras som underhållande fiktion om riktiga hjältar, utan också innehåller samhällskritisk information. LÄS MER

 2. 2. Hjälten – En analys av barnhjälten i Elias & Agnes Våhlunds Handbok för Superhjältar. Del 1: Handboken och Elin Eks Athena. Grattis världen! Jag är här nu!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Matilda Herbertsson; [2019]
  Nyckelord :Hjältar; barnlitteratur; barndomsdiskurser;

  Sammanfattning : Hjälten har varit en central karaktär i berättelser under lång tid och över hela världen. De flesta av oss har en idé om vad en hjälte är men den bilden förändras i takt med strömningar och ideal. Syftet med denna jämförande litteraturanalys är att titta på två olika hjältar och deras berättelser i två samtida barnböcker. LÄS MER

 3. 3. Varje berättelse har sin egen hjälte : En kvalitativ studie av svenska reklamfilmers argumentationstekniker och framträdande budskap

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Hillgren; [2017]
  Nyckelord :Rhetoric; visual rhetoric; commercial; marketing; advertising impact; Retorik; rethoric; visuell retorik; reklamfilm; marknadsföring; reklampåverkan;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att undersöka hur tre svenska reklamfilmer tillämpar olika typer av argument för att övertyga mottagarna av sitt budskap och vilka retoriska grepp som används för att nå ut till publiken. Vidare undersöks vilka budskap som är framträdande samt vilka samhällsfrågor reklamfilmerna anspelar på. LÄS MER

 4. 4. Ond hjältinna och aktiv prinsessa : En jämförande studie i hur porträtteringen av kvinnor har förändrats i berättelsen om Törnrosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lina Svanberg; [2015]
  Nyckelord :Genus; feminism; populärkultur; genuskonstruktioner; stereotyper; representationer; Disney;

  Sammanfattning : Bakgrund: Törnrosa lanserades 1959 och är en Disneyfilm som blivit hårt kritiserad för stereotypa karaktärsframställningar. 2014 lanserades Maleficent som baseras på samma berättelse. LÄS MER

 5. 5. ”Vi låter oss inte stoppas av andras kamp mot grundläggande demokratiska värden” : En narrativ analys av Sverigedemokraternas kriskommunikation efter Utöya

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :William Albrecht; [2012]
  Nyckelord :Utöya; democracy; crisis; narrative; pentad; dichotomy; crisis communication; Sweden democrats; Åkesson; the critics; Breivik; Utöya; demokrati; kris; narrativ; pentad; dikotomi; kriskommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka Sverigedemokraternas kriskommunikativa försvar efter kritiken som uppkom mot partiet i samband med högerextremisten Anders Behring Breiviks massmord på Utöya 2011. I detta har jag ur ett narrativt perspektiv undersökt partiledaren Jimmie Åkessons förklaring till krisen och hur denna samspelar med partiets interna berättelse. LÄS MER