Sökning: "hjärnans utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden hjärnans utveckling.

 1. 1. Betygsskillnaden mellan flickor och pojkar i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Sjöqvist; Sabrine Barakji; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Genus; Betygsresultat; Läroplan; Intervjuer; Sport and health; Gender; Grades; Curriculum; Interview;

  Sammanfattning : Länge har pojkar dominerat i betygen inom kunskapsämnet Idrott och Hälsa i skolan. På senare år har man kunnat se en förändring av detta då pojkar tenderar att i allt högre utsträckning inte uppnå betyget E eller högre enligt Skolverkets betygsstatistik. LÄS MER

 2. 2. Handen och tanken : en studie om hur handen och hjärnan samverkar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Angelika Hedén; Sabine Young; [2018]
  Nyckelord :slöjdundervisning; slöjdämnet; tyst kunskap; praktisk kunskap; olika intelligenser; kunskapsformer; handen och hjärnan;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att få kunskap om hur hjärnan och handen samspelar. Vi vill visa att det finns en påverkan på hjärnans utveckling genom att arbeta med händerna. Till vår hjälp har vi läst forskningslitteratur och annan litteratur för att kunna bevisa våra teorier. LÄS MER

 3. 3. Artificiell intelligens som beslutsmetod

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Micael Frideros; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar artificiell intelligens som beslutsmetod. Efter inledande diskussioner om de övergripande skillnaderna mellan hjärnans och datorns funktionssätt, olika utvecklingsinriktningar av artificiell intelligens samt olika metoder för att skapa artificiell intelligens identifieras strategier för hur artificiell intelligens kan användas som beslutsmetod beroende på faktorer som transparens, effektivitet samt mängden tillgänglig testdata. LÄS MER

 4. 4. Fibromyalgi i förhållande till oxidativ stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Farah Atta; [2017]
  Nyckelord :Biomarkörer; Fibromyalgi; Inflammatoriska markörer; mtDNA; Sinnesceller; Smärta; Urinsyra;

  Sammanfattning : Fibromyalgi (FM) är en kronisk sjukdom där hjärnans förmåga att hantera smärtsignaler betraktas vara rubbad. Symtomen omfattar bl.a. smärta i minst 11 av 18 smärtpunkter och annan värk, ofunktionell sömn, stelhet, trötthet, svaghetskänsla i musklerna, hjärtarytmi, ömhet och stickningskänsla i huden. LÄS MER

 5. 5. Personer med Cerebral Pares upplevelse av möten med andra människor : en analys av självbiografiska narrativ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Degerman; Therese Selberg; [2017]
  Nyckelord :Cerebral Pares; CP; upplevelse; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; narrativ; inifrånperspektiv; omvårdnad;

  Sammanfattning : Cerebral Pares är en paraplybenämning på permanenta störningar i hjärnans neurologiska utveckling som inträffat under de tre första levnadsåren. Ungefär två av 1000 födda barn drabbas och det finns inget botemedel. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med Cerebral Pares upplever möten med andra människor. LÄS MER