Sökning: "hjärndöd"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet hjärndöd.

 1. 1. När döden får en mening : En litteraturstudie om närståendes upplevelser i samband med organdonationsprocessen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Johansson; Eriksson Björnsson Therese; [2020]
  Nyckelord :hjärndöd; intensivvård; litteraturstudie; närstående; organdonation;

  Sammanfattning : Background: Organ donation has an obvious establishment in health care. When the patient hasn’t expressed his or hers stand for donation, relatives will be placed in a decision-making position which may seem daunting and complex. Purpose: The purpose was to elucidate relative’s experiences in connection with the donation process. LÄS MER

 2. 2. Att vårda en patient som är potentiell organdonator : En kvalitativ litteraturstudie utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mathilda Martinsson; Sofia Josefsson; [2020]
  Nyckelord :brain death; experience; intensive care unit; nurse; organ donor; hjärndöd; intensivvårdsavdelning; organdonator; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda potentiella donatorer är en svår uppgift för sjuksköterskan och på grund av den komplexitet och stress som situationen medför är det utmanande för sjuksköterskan på intensivvårdsavdelningen. Syfte: Syftet var att belysa intensivvårdssjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter av att vårda patienter med konstaterad hjärndöd och som är potentiella organdonatorer. LÄS MER

 3. 3. Behovet av utbildning på intensivvårdsavdelningen vid organdonation : En litteraturstudie som utgår från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Jargenius; Emilie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Brain death; cardiac death; donation after brain death; donation after circulatory death; education; experiences; intensive care; intensive care nurse; next of kin; nursing; organ donation; organ donor.; Hjärndöd; hjärtdöd; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; närstående; omvårdnad; organdonation; organdonator; upplevelser; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organdonation kan rädda människors liv när all annan möjlig behandling redan testats. Behovet av organ i Sverige överskrider idag tillgången, vilket resulterar i att människor avlider i väntan på ett organ. Förutom att möjliggöra en människas överlevnad är transplantation mer kostnadseffektivt än kontinuerlig behandling. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors resonemang och föreställningar om donation efter cirkulationsstillestånd

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Alexandra Ohrmhierta; Linn Kedja; [2019]
  Nyckelord :ICU - nurses; nursing; organ donation; DCD; Donation after circulatory death; DBD; Donation after brain death; Intensivvårdssjuksköterskor; Omvårdnad; Organdonation; DCD; Donation efter cirkulationsstillestånd; DBD; Donation efter hjärndöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över hela världen råder det brist på organ. 1 januari 2019 stod 807 personer på väntelistan för att få ett nytt organ i Sverige. Efterfrågan på organ är större än tillgången. Efterfrågan skulle kunna tillmötesgå bättre om DCD (eng. LÄS MER

 5. 5. Bemötandet av anhöriga till hjärndöda patienter aktuella för organdonation. : Att beskriva viktiga aspekter i intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsarbete- En litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Petersson; [2019]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; bemötande; anhörig; hjärndöd; organdonation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom intensivvården bedrivs den mest avancerade vården för att rädda liv på de allra sjukaste eller mest skadade patienterna. Men ibland är det inte möjligt och en patient konstateras hjärndöd, vilket då kan leda till att den avlidnes organ kan användas för donation. LÄS MER