Sökning: "hjärnforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet hjärnforskning.

 1. 1. Hjärnplasticitet och inlärning av spanska på gymnasiet : Hur kan man använda neurovetenskap i pedagogiken för moderna språk?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Patricia Villaseñor de Lindholm; [2022]
  Nyckelord :moderna språk; spanska; neurovetenskap; hjärnforskning; hjärnplasticitet; beteendedesign;

  Sammanfattning : Spanska är idag det mest lästa av de valbara språken i den svenska skolan, men liksom de andra moderna språken lider spanskaämnet av problem med avhopp och motivation. Eleverna uppfattar språken som svåra, och inte så användbara. LÄS MER

 2. 2. De kreativa processerna, fysisk lärmiljö och sociala rum : Om handens arbete och slöjdens praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Heidi Lilliehöök; [2022]
  Nyckelord :Fantasi; relationer; neuropedagogik; kognitiva förmågor; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Det finns många åsikter kring att barns och ungas finmotoriska förmågor i grundskolorna är lidande, något som påverkar resultaten på slöjd och hämmar de kreativa processerna. Syftet med detta arbete är att undersöka lärare i mellan- och högstadiet ser på de kreativa processerna i de olika ämnena och hur dessa gestaltas. LÄS MER

 3. 3. Allostas, interoception och emotionell granularitet i psykologisk behandling av emotionell problematik : –en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christina Cederfjärd; Ramona Schroderus; [2022]
  Nyckelord :Theory of constructed emotion; emotion; allostasis; interoception; emotional granularity; psychological treatment; psychotherapy; Theory of constructed emotion; allostas; interoception; emotionell granularitet; psykologisk behandling; psykoterapi;

  Sammanfattning : För forskning om emotioner och emotionsbehandling är det en spännande tid. Nyare hjärnforskning har öppnat nya möjligheter för förståelsen av hjärnan och emotioner. LÄS MER

 4. 4. Räkna med stress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ann Jennervik; [2021]
  Nyckelord :adolescents; high-performers; mathematic learning and education; stress; tonåringar; högpresterande; matematik; didaktik; stress;

  Sammanfattning : Adolescent subjective health and mental problems have become a public health concern, not only in Sweden but worldwide. When stress becomes a part of everyday life you tend to ignore it and disregard the fact that chronic stress is a severe disease. LÄS MER

 5. 5. Neuromarketing och etik: när passerar man gränsen? : En kvalitativ studie om uppfattningar och etiska dilemman kring tillämpningen av neuromarketing och dess påverkan utifrån ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josef Mannai; Nadezda Opacic; [2020]
  Nyckelord :Neuromarketing; Marketing ethics; Consumer ethics; Consumer behavior; Neuromarknadsföring; Marknadsföringsetik; Konsumentetik; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Neuromarketing is a new field of research, a mix between neuroscience, marketing, and psychology. With the help of brain research, neuromarketing has succeeded in identifying feelings and reactions which have benefited companies and helped them to construct efficient marketing strategies. LÄS MER