Sökning: "hjärnskada under förlossning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hjärnskada under förlossning.

  1. 1. Krossade drömmar där kris och sorg möts • En kvalitativ studie om vilket stöd föräldrar får vars barn hjärnskadats under förlossningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Magdalena Sitnik; [2016]
    Nyckelord :brain damage during birth; disabled; crisis; dream child; grief; not perfect child; parents; drömbarn; föräldrar; funktionshindrad; hjärnskada under förlossning; kris; det ickeperfekta barnet; sorg;

    Sammanfattning : Krossade drömmar där kris och sorg möts • En kvalitativ studie om vilket stöd föräldrar får vars barn hjärnskadats under förlossningen Sitnik, Magdalena. Krossade drömmar där kris och sorg möts – en kvalitativ studie om vilket stöd föräldrar får vars barn hjärnskadats under förlossningen. LÄS MER