Sökning: "hjärnskakning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet hjärnskakning.

 1. 1. Tävlingsryttares upplevelse av idrottsrelaterad hjärnskakning och av deras återgång till fysisk aktivitet : – En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Emma Westin; Niklas Ålund; [2019]
  Nyckelord :sport related concussion; equestrian; qualitative study; return to physical activity; idrottsrelaterad hjärnskakning; ryttare; kvalitativ studie; återgång till fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Studier tyder på bristande kunskaper angående hanteringen av idrottsrelaterad hjärnskakning samt i rehabilitering efteråt. Ryttares återgång till fysisk aktivitet kopplat med en jargong som främjar en för snabb återgång, där saknas studier. LÄS MER

 2. 2. Nackuthållighet hos friska ishockeyspelare : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Erica Grealish; [2019]
  Nyckelord :Concussion; Endurance; Ice-hockey; Neck Flexor Endurance Test; Neck pain; Hjärnskakning; Ishockey; Nacksmärta; Neck Flexor Endurace Test; Uthållighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakning är en vanlig skada inom ishockey. Efter skada ses även påverkan på cervikala strukturer och nackutredning föreslås som en del i undersökningen efter hjärnskakning.  Neck Flexor Endurance Test är ett test som använts för att mäta nackflexorernas uthållighet. LÄS MER

 3. 3. Skadehantering i skolan : En undersökning om vad lärare i idrott och hälsa har för uppfattningar om hantering av skador vid fysisk aktivitet i skolundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rasmus Johansson; Rasmus Persson; [2018]
  Nyckelord :PRICE; skadehantering; skador; lärare i idrott och hälsa; läroplan;

  Sammanfattning : Bakgrund - Varje år skadas uppskattningsvis 280 000 människor i Sverige i samband med fysisk aktivitet. Vid en mjukdelsskada bör behandling ske omedelbart för att stoppa blödning samt för att minska på läkeprocessen. Erfarenhet av idrottsmedicin är av fördel för samtliga individer. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering efter en idrottsrelaterad hjärnskakning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Frida Johansson; [2018]
  Nyckelord :fysioterapi; hjärnskakning; idrottsrelaterad; interventioner; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakningar inom idrott uppmärksammas allt mer på grund av skadans flera potentiella faror och möjliga långvariga konsekvenser. Ett överenskommet koncept angående riktlinjer för handläggning och rehabilitering efter idrottsrelaterad hjärnskakning upprättades första gången år 2001. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av hjärnskakningar samt av hjärnskakningsliknande symtom hos damishockeyspelare jämfört med kontrollgrupp

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Elin Uusitalo; [2017]
  Nyckelord :mTBI; ice hockey; head injury; women sports; self-reported symptoms; questionnaire; mTBI; ishockey; huvudskada; damidrott; självrapporterade symtom; frågeformulär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom både dam- och herrishockey är hjärnskakningar vanligt förekommande. Definitionen av hjärnskakning är att hjärnan hamnar i rörelse av direkt eller indirekt våld mot huvudet. LÄS MER