Sökning: "hjärt- och lungräddning"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden hjärt- och lungräddning.

 1. 1. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Nyckelord :akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Sammanfattning : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. LÄS MER

 2. 2. Anhörignärvaro vid hjärt- och lungräddning : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Gadmar; Agnes Grunnesjö; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Påverkar prehospitala luftvägshjälpmedel överlevnaden hos patienter som drabbats av hjärtstopp? : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jonatan Henriksson; Jens Tedmar; [2020]
  Nyckelord :Out of hospital cardiac arrest OHCA; Ambulance nurse; Prehospital; Airway management; Endotracheal intubation; Laryngeal mask; Bag valve mask; Nursing; Hjärtstopp utanför sjukhus; Ambulanssjuksköterska; Prehospital; Luftvägshantering; Endotracheal intubering; Larynxmask; Mask och blåsa; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid ett prehospitalt hjärtstopp krävs utöver hjärt- och lungräddning med bröstkompressioner och defibrillering med hjärtstartare, även avancerad luftvägshantering för att skapa en fri luftväg vilket ambulanssjuksköterskan ansvarar för. Det finns en mängd olika luftvägshjälpmedel som ambulanssjuksköterskan kan använda sig av. LÄS MER

 4. 4. Närståendes närvaro vid hjärt- och lungräddning? : -Sjuksköterskans erfarenheter av att närstående närvarar vid hjärt- och lungräddning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annicki Sernald; Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord :Hjärt- och lungräddning; Närstående; Närvaro; Sjuksköterskans erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en patient drabbas av hjärtstopp är sjuksköterskans främsta uppgift att omedelbart vidta åtgärder för att rädda liv. Enligt etiska riktlinjer har närstående rättighet att närvara vid HLR. Tidigare studier visade dock att närståendes rättighet att närvara inte efterlevs av sjuksköterskorna. LÄS MER

 5. 5. “There is not a lot of room around the patient” : En litteraturstudie om närståendes närvaro vid akut hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Johanna Olsson; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Hjärt- och lungräddning; närstående; patientsäkerhet; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Vem som helst kan drabbas av hjärtstopp och oavsett orsak kommer det att krävas hjärt-lungräddning. I Sverige räddas en människa med hjälp av hjärt-lungräddning var sjätte timme. Hos de närstående finns idag ett större engagemang om de finns vid sidan om patienten. LÄS MER