Sökning: "hjärtfrekvens"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet hjärtfrekvens.

 1. 1. FMCW mmWave Radar for Detection of Pulse, Breathing and Fall within Home Care

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Trange; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Countless of elderly people fall and get hurt within their homes, worldwide, every year, and as they can not always reach out for help themselves, they end up helplessly waiting for someone to notice what has occurred. Throughout this work, it is investigated if remote sensing of the mmWave FMCW radar IWR6843AOPEVM can be adopted to detect the incident of falls, and also detect the vital signs of the human subject. LÄS MER

 2. 2. PRESTATION INOM E-SPORT : Ett fältexperiment för sambandet mellan prestation, emotioner, anspänning och psykologisk flexibilitet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elise Lindman; Victoria Magnusson; [2021]
  Nyckelord :emotioner; idrott; E-sport; prestation; hjärtfrekvens; psykologisk flexibilitet; idrottspsykologi;

  Sammanfattning : Idrottares mående och prestationsförmåga påverkas av en rad faktorer. Att idrottare påverkas psykologiskt och fysiologiskt av ökad press i tävlingssituationer är erkänt, men exakt vilka underliggande mekanismer som påverkar detta är ej klarlagt. LÄS MER

 3. 3. Canine stress responses : a study on the impact of petting on behaviour, saliva cortisol and heart rate of dogs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Tanmayee Anil Chaudhary; [2021]
  Nyckelord :petted; not-petted; behaviour; body postures; vocalisation; saliva cortisol; heart rate;

  Sammanfattning : From previous researches it has been shown that dogs being petted by familiar people show more calming gestures and social approach. The aim of this experiment was to investigate whether a 5-minute tactile stimulation reduces or buffers the stress reaction in dogs. The participants were 20 privately owned dogs and their owners. LÄS MER

 4. 4. Relationship between physical activity, energy intake and body condition in companion dogs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Camilla Harju; [2020]
  Nyckelord :dog walking; energy intake; exercise habits; heart rate; overweight dogs;

  Sammanfattning : Obesity is a common nutritional disorder of companion dogs and can cause several health and welfare problems. Many studies focus on the nutritional aspect i.e. the effect of energy intake on overweight in dogs, whereas there are few studies on the physical activity aspect i. LÄS MER

 5. 5. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Gylesjö; Petra Holmberg; [2020]
  Nyckelord :akutvård; djuromvårdnad; djursjukskötare; smådjur; standardisering; triage; triageskalor; triagesystem; triageprotokoll;

  Sammanfattning : Triage är en viktig process för att flödet på akutmottagningen ska fungera. Det finns triagesystem beskrivna för smådjur, exempelvis Veterinary Triage List som använder sig av en femgradig färgskala för att sortera patienterna. LÄS MER