Sökning: "hjärtinfarkt"

Visar resultat 1 - 5 av 504 uppsatser innehållade ordet hjärtinfarkt.

 1. 1. Livet efter hjärtinfarkt : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Emilia Jonsson; Linda Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Hjärtsjukdom; KASAM; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En förändrad kropp efter hjärtinfarkt: Utifrån ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kenneth Camporedondo Cabunilas; Feras Teama; [2022]
  Nyckelord :Myocardial infarction; health; the living body; life rhythm and life; Hjärtinfarkt; hälsa; den levda kroppen; livsrytm och livet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en sjukdom som främst drabbar vuxna människor och är en primär orsak för den ökad mortaliteten i världen. Kunskapen om patientens upplevelse efter hjärtinfarkt är viktig för att en allmänsjuksköterska ska kunna ge omvårdnad som är individanpassad utifrån patientens behov och vilja. LÄS MER

 3. 3. Att lita på sitt hjärta: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefine Börjesson; Elin Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Experiences; heart school; lifestyle changes; myocardial infarction; patient perspective; Hjärtinfarkt; hjärtskola; livsstilsförändringar; patientperspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken globalt och den vanligaste orsaken var åderförkalkning som skapar ett hinder i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtat. Det finns olika typer av hjärtinfarkt och symtomen skiljer mellan män och kvinnor och tidig behandling räddar liv. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Käll; Hanna Hoftun; [2022]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; kvinnor; upplevelser; atypiska symtom; kunskapsbrist; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan 18 miljoner människor dör på grund av hjärt -och kärlsjukdomar varje år. I Sverige år 2019 insjuknade 24 300 personer i hjärtinfarkt och drygt 20% överlevde inte. Kvinnor upplever atypiska symtom vid hjärtinfarkt vilket påverkar beslutet att söka vård och vårdkvaliteten från sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av återhämtning efter hjärtinfarkt och instabil angina : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hannah Stighall; Gabriella Lundström; [2022]
  Nyckelord :Kvinnor; återhämtning; hjärtinfarkt; instabil angina; upplevelse; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hjärtinfarkt och instabil angina ingår i de sjukdomar som ökar mest bland kvinnor runt om i världen. Återhämtning är en viktig del av tillfrisknandet och innebär att personen kämpar för att återgå till livet innan sjukdomen och återfå sina tidigare funktioner. LÄS MER