Sökning: "hjärtinfarkt"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade ordet hjärtinfarkt.

 1. 1. Sexuell samvaro efter hjärtinfarkt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linda Hagman; Evelina Svensson; Ida Jensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelser av symtom i samband med en akut hjärtinfarkt : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Liza Alvelid; Katarina Stenvik; [2019]
  Nyckelord :Acute myocardial infarction; symptoms and experience;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. För att reducera skada på hjärtat är det viktig att patienten kommer till omedelbar reperfusionsbehandling. LÄS MER

 3. 3. What patients want to learn after an AMI. Self-perceived learning needs of patients following an acute myocardial infarction – a literature review

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Aslak Balle Hansen; Federico Sampognaro; [2019]
  Nyckelord :Discharge; learning needs; information; patient education; myocardial infarction; nursing;

  Sammanfattning : Att överleva en hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse. Det leder ofta till ångest, stress och i vissa fall depression. Att få rätt information i de inledande stadierna efter behandlingen är avgörande. Dock är det så att på grund av snabba behandlingstider är patienternas utbildningstid före utskrivning ofta för kort. LÄS MER

 4. 4. När hjärtat ändrar livets riktning : Individers upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anna Friberg; Marita Kangestad; [2019]
  Nyckelord :dagligt liv; hjärtinfarkt; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör miljoner människor i världen av hjärtinfarkt, men i Sverige har överlevnaden ökat. För de som överlever följer en fysisk och psykisk anpassning i vardagen.Vårdtiderna på sjukhus har kortats. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser då en närstående drabbas av en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Joel Göransson; Peter Sandström; [2019]
  Nyckelord :Experiences; family focused nursing; myocardial infarction; relatives; Anhöriga; familjefokuserad omvårdnad; hjärtinfarkt; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt drabbar årligen 25 700 personer i Sverige och med varje drabbad person drabbas också anhöriga. Inläggningstiden på sjukhus för en hjärtinfarkt är kortare än vad den tidigare varit och förväntas bli ännu kortare i framtiden. Anhöriga får då ett större ansvar i att stödja den drabbade. LÄS MER