Sökning: "hjärtinfarkt"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade ordet hjärtinfarkt.

 1. 1. Patientens upplevelse efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emmelie Lundberg; Valentina Hajdari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett förändrat liv : Patienters upplevelse av psykisk hälsa efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Assia; Anita Albazi; [2020]
  Nyckelord :Daily life; experience; mental health; myocardial infarction; qualitative; Dagligt liv;  hjärtinfarkt; kvalitativ; psykisk hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den mest förekommande gruppen sjukdomar i världen och står för en tredjedel av den globala dödligheten. Hjärtinfarkt påverkar patienters liv på olika sätt och kräver olika livsstilsförändringar i det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser vid Takotsubo kardiomyopati respektive hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Freja Norrblom; Hanna Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Takotsubo kardiomyopati; hjärtinfarkt; upplevelser; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: När hjärtat utsätts för en psykisk eller fysisk påfrestning kan det leda till att detblir skadat och inte fungerar som det ska. Hjärtinfarkt och Takotsubo kardiomyopati (TK) ärsjukdomar som liknar varandra i symtomen, dock har de olika patofysiologiska egenskaper. LÄS MER

 4. 4. ATT LEVA MED REUMATOID ARTRIT OCH DESS PÅVERKAN PÅ DAGLIGT LIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Lindkvist; Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :dagligt liv; reumatoid artrit; kvalitativ litteraturstudie; omvårdnad; påverkan;

  Sammanfattning : Lindkvist, R & Persson, E. Att leva med reumatoid artrit och dess påverkan på dagligt liv. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Fick jag en hjärtinfarkt? : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av diagnosen Takotsubo syndrom (brustet hjärta)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Fristedt; Sofie Liljestrand; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; Takotsubo syndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:Takotsubo syndrom har länge behandlats som ett metaforiskt tillstånd. Det harbevisats att det sker en fysisk förändring i hjärtat och att det förorsakas avemotionell och fysisk stress. Av alla dem som blir diagnostiserade med Takotsubosyndrom är det 97% som är kvinnor. LÄS MER