Sökning: "hjärtinfarkt"

Visar resultat 1 - 5 av 545 uppsatser innehållade ordet hjärtinfarkt.

 1. 1. ATT FÖRLORA SIN ROLL I LIVET En litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selma Berglund; Hanna Sjösten; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad vård; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av behandling för hjärtinfarkt innebär att allt fler av de som insjuknar överlever. Att insjukna i hjärtinfarkt är traumatiskt och överlevnad följs av återhämtningsbehov. Den sekundärpreventiva vården behöver effektiviseras och nå fler för att minska mängden återinsjuknanden. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av kontakten med vården vid insjuknande i hjärtinfarkt med atypiska symtom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Cindy Hultman; Marysia Klim; [2023]
  Nyckelord :Experience; Myocardial infarction; Nursing; Symptoms; Women; Hjärtinfarkt; Kvinnor; Omvårdnad; Symtom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är idag den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och globalt. Kvinnor är överrepresenterade i att uppvisa atypiska symtom vid insjuknandet. Anatomin och patofysiologin skiljer sig mellan könen, trots det är beslutsgränsen vid diagnostik densamma. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av att genomföra livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mathilda Nilsson; Ida Renman; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; hjärtinfarkt; livsstilsförändringar; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till för tidig död. Cirka 23 000 personer drabbades av hjärtinfarkt år 2021, varav 4700 personer avled. LÄS MER

 4. 4. HJÄRTINFARKTPATIENTERS UPPLEVELSER AV FYSIOTERAPEUTLEDD FYSISK TRÄNING UNDER CENTERBASERAD HJÄRTREHABILITERING

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marcus Westberg; Klas Nordström; [2023]
  Nyckelord :fysioterapi; health belief model; hjärtinfarkt; rehabilitering; socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de främsta anledningarna till behov av hjärtrehabilitering är hjärtinfarkt. Hjärtrehabilitering har visats vara en av de viktigaste preventiva åtgärderna för att motverka återfall i hjärt- och kärlsjukdom. LÄS MER

 5. 5. Personers erfarenheter av en hälsosam vardag efter hjärtinfarkt : En litteraturöversikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Mohlin; Linnea Ringius; [2023]
  Nyckelord :Lifestyle changes; cardiovascular diseases; nursing; SOC; Livsstilsförändringar; hjärt-kärlsjukdomar; omvårdnad; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en vanlig hjärt-kärlsjukdom som årligen drabbar många personer i Sverige och internationellt. Livsstilsförändringar är en viktig del av sekundärpreventionen för att minska risken för att återinsjukna. LÄS MER