Sökning: "hjärtkompressioner"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet hjärtkompressioner.

 1. 1. Prehospital Hjärt– lungräddnings uppföljning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Titti Brorsson; Hanna Torstensson; [2016]
  Nyckelord :Prehospitalt; Hjärtstopp; Hjärt- lungräddning; Manuella hjärtkompressioner; Mekaniska hjärtkompressioner; Intubation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Enligt HLR-rådet påverkas chansen att överleva efter inträffat hjärtstopp, framförallt av hur snabbt hjärt- lungräddning påbörjas. Avsaknad av egenandning leder till otillräcklig ventilation av lungorna och försämrad syretillförsel till blodet som i sin tur transporterar syre till kroppens organ. LÄS MER

 2. 2. Förbättrar LUCAS det prehospitala omhändertagandet av patienter med hjärtstopp?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Mariett Pappila; [2007]
  Nyckelord :Ambulanspersonal; Hjärt-Lung-Räddning; Hjärtstopp; LUCAS; Prehospital akutsjukvård;

  Sammanfattning : De flesta hjärtstopp sker prehospitalt, dessa patienter är i behov av livräddande behandling i form av Hjärt-Lung-Räddning (HLR) samtidigt som de snabbt skall förflyttas och behandlas i ambulans till sjukhus för vidare vård och behandling. Manuell HLR är svårt att utföra på ett effektivt och säkert sätt när patienten samtidigt ska förflyttas och det är också tröttande för ambulansteamet att utföra hjärtkompressioner under en längre tid. LÄS MER