Sökning: "hjärtoperation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet hjärtoperation.

 1. 1. Oplanerad återinläggning av patienter till thoraxintensivvårdsavdelning från vårdavdelning

  Master-uppsats,

  Författare :Helena Fagerström; [2021-06-07]
  Nyckelord :Återinläggning; intensivvård; hjärtoperation; bedömning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Every year approximately 2.5 percent of unplanned readmissions of patients to intensive care are carried out. There are several risk factors that may affect the care process leading to readmissions. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av att få ett barn med hjärtsjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lina Eriksson; Lisa Norberg; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; Upplevelser; Hjärtbarn.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: I Sverige föds idag omkring 1000 barn årligen med någon form av hjärtsjukdom, men troligen är siffrorna högre enligt nya undersökningar. Flera av dessa barn behöver genomgå en hjärtoperation direkt efter förlossningen. Den här tiden är stressande för de nyblivna föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Rörelserädsla, tidigare fysisk aktivitetsnivå och bröstsnittsmärtans samband med fysisk aktivitet hos inneliggande hjärtopererade patienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Ida Kronqvist; Evelina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sternotomy; physical activity; kinesiophobia; post-sternotomy pain; Sternotomi; fysisk aktivitet; rörelserädsla; bröstsnittsmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: På Akademiska sjukhuset i Uppsala genomförs ungefär 700 hjärtoperationer varje år. Efter en hjärtoperation är det av stor vikt att patienterna är fysiskt aktiva för att minska risken för postoperativa komplikationer. LÄS MER

 4. 4. Muskelförlust i samband med hjärtoperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Martin Sundberg; Sara Lönnqvist; [2018]
  Nyckelord :Hjärtoperation; mobilisering; muskelmassa;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: En låg andel muskelmassa har visat sig öka risken att ådra sig postoperativa komplikationer samt en förlängd vårdtid. Tidig postoperativ mobilisering är viktigt eftersom immobilisering leder till minskad muskelmassa och muskelstyrka, insulinresistens, försämrad lungfunktion och en ökad risk för blodproppar. LÄS MER

 5. 5. Vårt barn ska hjärtopereras- Föräldrars upplevelse av information i samband med hjärtoperation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Friberg; Anna Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Föräldrar; hjärtoperation; hjärtsjukdom; information; trygghet; stress; förberedelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige föds varje år cirka 1000 barn med hjärtfel. Föräldrar till barn med livshotande hjärtsjukdom utsätts för stress under lång tid och för att föräldrar ska känna trygghet i samband med deras barns hjärtoperation är därför information av stor vikt. LÄS MER