Sökning: "hjärtsjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet hjärtsjukdom.

 1. 1. I vilken utsträckning får patienter brytpunktssamtal vid hjärtsjukdom jämfört med cancersjukdom - En registerstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Fredrika Rydelius; Petter Tollemark; [2023-10-04]
  Nyckelord :Brytpunktsamtal; palliativ vård; hjärtsjukdom; cancer; Svenska palliativregistret; palliativ värdegrund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och palliativ vård bör erbjudas i livets slut. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som har till syfte att lindra lidande i livets slut. Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. LÄS MER

 2. 2. En andra chans : Upplevelser av livet efter att ha överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Malin Bodin; Linda Lodén; [2023]
  Nyckelord :Adaptation; Anxiety; Identity; Literature review; Anpassning; Identitet; Litteraturöversikt; Oro;

  Sammanfattning : Bakgrund​​: Varje år drabbas ca 8500 personer av ett hjärtstopp i Sverige​, där bakomliggande hjärtsjukdom är den vanligaste orsaken. Tidiga insatser med hjärtlungräddning ökar chanserna till överlevnad. LÄS MER

 3. 3. Livspusslet och den ojämna arbetsfördelningen i hemmet : En kvantitativ studie om sambandet mellan obetalt arbete och stress hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Ingrid Roos; [2023]
  Nyckelord :Jämställdhet; kvinnor; obetalt arbete; psykisk ohälsa och stress.;

  Sammanfattning : Sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa ökar hos kvinnor och då framförallt ökar sjukfall på grund av stress. Tidigare studier har visat att kvinnor i heterosexuella förhållanden tar det större ansvaret för det obetalda hemarbetet vad gäller både planering och genomförande. LÄS MER

 4. 4. Att leva med ett lagat hjärta”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Fransson; Mikaela Medin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ischemisk hjärtsjukdom betraktas idag som en folksjukdom som kan behöva åtgärdas med en kranskärlsoperation (CABG). Det är en omfattande operation som tar fyra till fem timmar och patienten vårdas på sjukhus i vanligtvis fem till sju dagar. LÄS MER

 5. 5. Förläng livet, inte döden : livskvalitet hos sköra äldre med akut hjärtsjukdom: en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Henriksson; Moa Blom Linderdahl; [2023]
  Nyckelord :Acute heart disease; Frailty; Older adults; Quality of life; Akut hjärtsjukdom; Livskvalitet; Skörhet; Äldre;

  Sammanfattning : I takt med att befolkningen blir äldre ökar även andelen äldre individer med skörhet. Med stigande ålder ökar även förekomsten av hjärtsjukdom och multisjuklighet. Sköra äldre med hjärtsjukdom, med eller utan multisjuklighet, läggs ofta in för vård i den akuta hjärtsjukvården. LÄS MER