Sökning: "hjärtstopp anhöriga upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden hjärtstopp anhöriga upplevelser.

 1. 1. När hjärtat stannat : En litteraturstudie om upplevelser av att överleva hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Persson; Olof Åhbeck; [2018]
  Nyckelord :Hjärtstopp; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen omkring 8000 personer av plötsligt hjärtstopp. Merparten drabbas till följd av ischemisk hjärtsjukdom. Behandling och omvårdnadsåtgärder är avgörande för överlevnad och fortsatt liv. LÄS MER

 2. 2. ÖVERLEVARE AV HJÄRTSTOPP, ANHÖRIGAS UPPLEVELSE EN LITTERATURSTUDIE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Dasareta Shala; Felicia Lindström; [2018]
  Nyckelord :Anhörig; hjärtstopp; kvalitativ ansats; upplevelser; överlevare; Cardiac arrest; experience; qualitative design; relatives; survivors;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige, drabbas 5000 personer av hjärtstopp varje år och av dessa räddas 500 personer. Att drabbas av ett hjärtstopp är traumatiskt för den drabbade och kräver tid för återhämtning. Anhöriga har en central roll i omvårdnaden av den drabbade, både vid hjärtstoppet samt tiden efter. LÄS MER

 3. 3. En simulerad HLR-situation där hjärtstartare levereras med drönare : Ett kvasiexperiment med en eller två närstående på plats

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonna Sanfridsson; Johan Sparrevik; [2018]
  Nyckelord :närstående; hjärtstopp; upplevelse; drönare; hjärtstartare; hjärt- lungräddning; defibrillator;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas cirka 5000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Tiden är en viktig faktor för patientens överlevnad och irreversibla skador på kroppen sker redan efter cirka 5 minuter. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att överleva hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Horvath; Hanna Pålsson; [2018]
  Nyckelord :existentiella frågor; hjärtstopp; omvårdnad; patient; upplevelse; överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att överleva ett hjärtstopp kan vara en traumatisk och omtumlande upplevelse både för den drabbade patienten och för dennes anhöriga. Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och tillståndet har fortfarande en dålig prognos trots allmänhetens förbättrade kunskaper i HLR och spridning av defibrillatorer i samhället. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ syntes av anhörigas upplevelser under och efter närståendes plötsliga hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marina Leino; [2017]
  Nyckelord :relative; family member; next of kin; sudden cardiac arrest; experience; perception; hjärtstopp; anhörig; upplevelse; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett hjärtstopp är ett ytterst allvarligt tillstånd som påverkar inte bara patienten själv utan hela familjen, speciellt en nära anhörig. Patienten svävar mellan liv och död, och om patienten överlever är det ofta med mer eller mindre bestående men. LÄS MER