Sökning: "hjärtsvikt och patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden hjärtsvikt och patienter.

 1. 1. När hjärtat sviktar : Patientens vardagliga svårigheter med hjärtsvikt.En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Enaam Allamadani; Rama Hennawi; Shaima Alshalabi; [2024]
  Nyckelord :Chronic heart failure; patient; person-centered care; and well-being; kronisk hjärtsvikt; patient; personcentrerad omvårdnad och välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en folksjukdom hos ca 64 miljoner individer världen över och antal drabbade beräknas stiga. Vid hjärtsvikt förekommer olika typer av svårigheter som kan vara fysiska, psykiska eller psykosociala och som kan påverka patientens vardag samt patientens välbefinnande trots symtomlindring. LÄS MER

 2. 2. Att överleva ett hjärtstopp - drabbade personers upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Victoria Lindh; Hampus Tuvesson; [2023]
  Nyckelord :cardiac arrest; experience; heart arrest; person-centered care; survivors; Hjärtstopp; personcentrerad omvårdnad; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett hjärtstopp inträffar plötsligt, kan drabba vem som helst och är en allvarlig folksjukdom med hög mortalitet. Bland personer med kranskärlssjukdom, hjärtsvikt eller diabetes, är hjärtstopp den ledande dödsorsaken och står för hälften av antalet förlorade levnadsår orsakade av hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Digitala applikationer i egenvård hos patienter med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Larissa De Souza Rezende Araujo; Frida Jonsson Aspelin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: I världen lever ungefär 26 miljoner individer med hjärtsvikt.  Sjukdomens symtom kan försämra individens hälsa och livskvalitet samt leda till för tidigt död. Att utföra egenvård bidrar till att patientens hälsa bibehålls samt livskvalitet kan öka. LÄS MER

 4. 4. Följsamheten av rekommenderad behandling hos patienter med hjärtsvikt : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lydia Eifert; Maria Lundström; [2023]
  Nyckelord :Treatment; Compliance; Heart failure; Motivation; Patient; Behandling; Följsamhet; Hjärtsvikt; Motivation; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas hjärtsvikt stå för två till tre procent av sjukvårdskostnaderna. Med läkemedel, förändring av levnadsvanor och med olika hjälpmedel optimeras behandlingen med målet att förbättra patienters välbefinnande, främja egenvård samt minska återinläggning och död. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av att leva hjärtsvikt och egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Agnes Alsin; Emma Hall; [2023]
  Nyckelord :Heart failure; self care and experiences; Hjärtsvikt; egenvård och upplevelser;

  Sammanfattning : Att leva med hjärtsvikt innefattar flera olika utmaningar eftersom det är en allvarlig diagnos med många olika symtom som kan begränsa vardagslivet. Behandlingen består av flera delar med bland annat egenvård som är en del av patientutbildningen. LÄS MER