Sökning: "hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet hjärtsvikt.

 1. 1. Att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Åström Kajsa Wissel; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; kronisk hjärtsvikt; kvalitativ studie; litteraturöversikt; patientperspektiv; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 200 000 människor med hjärtsvikt. Det är en kronisk sjukdom där drabbade kan bli i stort behov av sjukvård. Sjukdomen är oförutsägbar, symptom kan komma plötsligt och leda till snabb försämring och plötslig död. LÄS MER

 2. 2. Ett sviktande hjärta : Personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Forsberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av en personcentrerad vård för personer med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Lind; Jessica Puhakka; [2019]
  Nyckelord :heart failure; person centered care; self care; quality of life; hjärtsvikt; personcentrerad vård; egenvård; livskvalitet;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen och sjukdomen påverkar personens vardag och förmåga till att utföra vardagliga sysslor. Prognosen för hjärtsvikt är allvarlig, personer som blivit diagnostiserade med hjärtsvikt har en median överlevnadstid på cirka 2 år. LÄS MER

 4. 4. INVERKAN AV LEFT VENTRICULAR ASSIST DEVICE PÅ HÖGERKAMMARFUNKTION EFTER HJÄRTTRANSPLANTATION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Arvin Akbari; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då ingen medicinsk behandling längre är tillräcklig anses hjärttransplantation vara det slutliga alternativet för patienter med svår hjärtsvikt (stadie IV). Dock ges endast ett fåtal patienter möjligheten till att få ett nytt hjärta, vilket bland annat beror på organbrist, långa väntetider och annan komorbiditet. LÄS MER

 5. 5. Antiarytmiska effekter av prokainamid på hundens hjärta : vilka effekter har prokainamid på hundens hjärta och varför används den inte i större utsträckning vid behandling av ventrikulära arytmier på hund?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Wendy Kaissara Naufal; [2018]
  Nyckelord :prokain amid; arytmier; antiarytmisk effekt; hund;

  Sammanfattning : De vanligaste arytmierna hos hund och katt är ventrikulära takyarytmier. Arytmier orsakas ofta av ett underliggande tillstånd som till exempel hjärtsvikt, myokardiell inflammation, tarmomvridning eller pankreatit. Arytmier kan även orsakas av vissa läkemedel såsom anestetikum eller hjärtglykosider. LÄS MER