Sökning: "hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 454 uppsatser innehållade ordet hjärtsvikt.

 1. 1. När hjärtat inte orkar mer : personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Franzén; Emma Sylwan; [2023]
  Nyckelord :Heart failure; Experiences; Persons; Living with; Hjärtsvikt; Upplevelser; Personer; Att leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärtsvikt är en vanligt förekommande och allvarlig sjukdom som drabbar uppskattningsvis 38 miljoner människor världen över. Det är ett syndrom som kännetecknas av en nedsatt pumpförmåga av att hjärtat, vilket yttrar sig genom symtom såsom dyspné och ödem. LÄS MER

 2. 2. Att leva med kronisk hjärtsvikt som vuxen : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennie Svensson; Johanna Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Kronisk hjärtsvikt; kvalitativ; litteraturöversikt; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som drabbar många människor i Sverige och världen. Patientens livsvärld påverkas på grund av de anpassningar som patienterna behöver göra och de begränsningar sjukdomen för med sig. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa relaterat till hjärtsvikt,- patienters upplevelser. : - En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alma Gard; Joanna Olsson; [2023]
  Nyckelord :Nursing; suffering; chronic heart disease; emotional symptoms; person-centered care; Omvårdnad; lidande; kronisk hjärtsjukdom; emotionella symtom; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av alla patienter med hjärtsvikt lider av mental ohälsa som till exempel depression. Depression är förknippat med en ökad risk för både ett ökat behov av sjukhusvård och för död hos hjärtsviktspatienter. Syfte: Att beskriva upplevelser av vad som påverkar den psykiska hälsan hos patienter med kronisk hjärtsvikt. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av vardagen hos personer med diagnostiserad hjärtsvikt : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Saranda Veseli; Clara Olsson; [2023]
  Nyckelord :Daily life; Experience; Heart failure; Quality of life; Hjärtsvikt; Livskvalité; Upplevelse; Vardag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en folksjukdom som medför ett högt antal sjukhusinläggningar och återinläggningar per år. Diagnosen hjärtsvikt leder till förändringar i livet och vardagen vilket leder till påverkan på livskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Mitralisregurgitation hos australian kelpie : myxomatös mitralisklaffsjukdom eller annan orsak?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Eddie Leão Sjöblom; [2023]
  Nyckelord :Myxomatös klaffsjukdom; MMVD; mitralisregurgitation; australian kelpie; blåsljud; LVIDD;

  Sammanfattning : Myxomatös mitralisklaffsjukdom (MMVD) är en förvärvad hjärtsjukdom som är vanlig bland hundar, särskilt hos mindre raser såsom cavalier king charles spaniel, taxar och toyraser. Sjukdomen leder till en förtjockning och prolaps av klaffarna, vanligtvis mitralisklaffen, som börjar läcka blod från kammaren till förmaket (mitralisregurgitation). LÄS MER