Sökning: "hjärtsviktsmottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet hjärtsviktsmottagning.

 1. 1. Upplevelsen av att leva med kronisk hjärtsvikt, en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Eriksson; Ina Hammer; [2019-08-01]
  Nyckelord :hjärtsvikt; patientupplevelse; sjuksköterska; anpassning; begränsning; välbefinnande; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Två procent av världens befolkning lever med kronisk hjärtsvikt och antalet beräknas stiga. Kronisk hjärtsvikt orsakas av bristande pumpförmåga, ofta till följd av hjärtsjukdom och yttrar sig vanligtvis genom dyspné, ödem och trötthet. Kronisk hjärtsvikt har en negativ påverkan på livskvalitet och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Person-centrerad vård för personer med hjärtsvikt, ur sjuksköterskors erfarenheter i primärvården : en kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ouafae Lahrech; Kristina Murgårdh; [2018]
  Nyckelord :Nurse-Led heart failure clinics; Primary healthcare; Person-centered care; Nurses experience; Hjärtsviktsmottagning; Primärvården; Personcentrerad vård; Sjuksköterskors erfarenhet;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett komplext syndrom som förekommer i alla åldrar och ökar hos den äldre befolkningen. Behandlingen och omhändertagandet av personer med hjärtsvikt har under de senaste decennierna strukturerats och förbättrats. Trots detta är hjärtsvikt associerat med ökat behov av sjukhusvård och höga sjukhuskostnader. LÄS MER

 3. 3. Patienters uppfattning om sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ivonne Arvidsson; Sofie Östensson; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning; Patient; Uppfattning; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett tillstånd som i hög grad påverkar patientens liv. Sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning kan vara en viktig del i vården för personer med hjärtsvikt. Vidare har personcentrerad vård de senaste åren visat god evidens, inte minst inom vården sjuksköterskeledd mottagning. LÄS MER

 4. 4. Med handen på hjärtat : En enkätstudie om patienters följsamhet till egenvård vid hjärtsvikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Berg Blomkvist; Linda Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Heart failure; self-care; compliance; patient education; Hjärtsvikt; egenvård; följsamhet; patientutbildning;

  Sammanfattning : Background: Heart failure causes great suffering and costs for the society each year. Structured care of patients with heart failure can improve treatment, reduce hospitalization and increase quality of life. Patients with heart failure who are compliant can maintain health and well-being to a greater extent but requires patient education. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter med sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning som arbetar evidensbaserat : en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Johannesson; Madeleine Karlsson; [2016]
  Nyckelord :E-health; heart failure; nursing; office nursing; selfcare; Egenvård; e-hälsa; hjärtsvikt; mottagningsarbete; omvårdnad;

  Sammanfattning : Personer med hjärtsvikt behöver enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård få individanpassad som är effektiv, jämlik, patientsäker, kunskapsbaserad och tillgänglig. De är i behov av information om behandling, symtom och förebyggande åtgärder. LÄS MER