Sökning: "hjalmar söderberg förvillelser"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hjalmar söderberg förvillelser.

 1. 1. "Det är på det hela taget ett förbannadt språk vi ha" : En analys av språk och stil i Hjalmar Söderbergs romaner i jämförelse med Peter Cassirers analys av Historietter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Marie Johansson; [2014]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; stilanalys; Förvillelser; Martin Bircks ungdom; Doktor Glas; Historietter;

  Sammanfattning : Denna undersökning analyserar ett urval stildrag och språkaspekter i tre av Hjalmar Söderbergs fyra romaner: Förvillelser (1895), Martin Bircks ungdom (1901) och Doktor Glas (1905) och relatera resultatet till Peter Cassirers motsvarande analys av stilen och språket i novellsamlingen Historietter (Cassirer 1970). Undersökningen är av stilistisk karaktär och studerar huruvida texter i olika genrer av en och samme författare kan skilja sig, eller visa sig överensstämma, med den övriga produktionen. LÄS MER

 2. 2. Förändringar och Förvillelser : Skriftspråkets modernisering mellan år 1895 och 1938 i en roman av Hjalmar Söderberg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Karl-Fredrik Olsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Flanörromanen vid sekelskifte-och millennieskifte : En jämförande studie

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Ann-Christine Eng; [2009]
  Nyckelord :Flanörroman; stilanalys; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Johan Klings debutroman Människor helt utan betydelse har fått epitetet flanörroman i många artiklar och recensioner. Den är, i likhet med Hjalmar Söderbergs flanörroman Förvillelser, hans debutroman. Klings bok utspelar sig vid millennieskiftet, Söderbergs vid sekelskiftet. LÄS MER