Sökning: "hjortdjur i fångenskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hjortdjur i fångenskap.

  1. 1. Påverkan av berikning hos älgar (Alces alces ssp) i fångenskap

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Sara Persson; [2015]
    Nyckelord :alces alces; beteende; älg; berikning; fångenskap; klövdjur; hägn; hjortdjur; hjortdjur i fångenskap; älgens beteende; berikning älgar; älgar i fångenskap; berikning klövdjur; älgar i hägn;

    Sammanfattning : Sverige har hög densitet på älgar, inte bara i det vilda utan även på älg- och djurparker runt om i landet. De stora hjortdjuren är vackra att se på och populära turistmål men det är inte lätt att ha älgar i hägn. De är koncentrat-selekterande idisslare som i naturen noggrant väljer ut sin föda efter en energimaximerad strategi. LÄS MER