Sökning: "hjulet utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden hjulet utveckling.

 1. 1. Electronic Control Unit for Automatic Control of Torque Vectoring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :John Huzell; Johan Göransson; [2020]
  Nyckelord :torque vectoring; electronic control unit; automatic control; yaw moment; CAN; PCB; Formula Student; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Torque vectoring for automobiles is used to increase cornering speeds and improve road safety by manipulating the car's wheel-speeds. One method of torque vectoring for a rear-wheel-drive Formula Student race car is using a dual-clutch to slip the inner wheel thus create a yaw moment during cornering. LÄS MER

 2. 2. Byggherrens nytta av god bygglogistik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jakob Dybjer; [2020]
  Nyckelord :Byggherre; Bygglogistik; Drivkrafter; Försörjningskedja; Logistik; Nyttor; Offentliga aktörer; Upphandlingsstrategi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this master thesis is to investigate the developer’s needs and benefits of managing building logistics at an early stage and understand how the management of construction logistics can influence the choice of procurement strategy. Problem: Today, there is a gray area in the construction industry between the logistics solutions and the needs that the developer must fulfill. LÄS MER

 3. 3. Simulation of CamDrum for Shock Absorbers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adam Olsson; Anders Rask; [2019]
  Nyckelord :Amesim; Computer Aided Engineering; Rolling road; Amesim; CAE; Rullande landsväg;

  Sammanfattning : Simulation can play an important role when aiming to streamline extensive and time-consuming tests. It has the potential to save time, money and energy. One of the testing methods used to test shock absorbers (SA), is accelerated life testing using a rolling road, CamDrum. LÄS MER

 4. 4. Ekosystemtjänster i svenska kommuner : Implementering av begreppet i dagligt arbete och beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Hanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Ecosystem services; Sustainable development; Decision making; Municipalities; Sweden; Ekosystemtjänster; Hållbar utveckling; Beslutsfattande; Kommuner; Sverige;

  Sammanfattning : Idag lever människan, som följd av bland annat en ökad befolkningsmängd och allt mer ohållbara konsumtionsmönster, långt över jordens kapacitet. Detta leder till degradering av jordens ekosystem och den biologiska mångfalden vilket i sin tur påverkar dess förmåga att leverera ekosystemtjänster som människan är direkt beroende av. LÄS MER

 5. 5. Improving Traction Efficiency in Off-Road Vehicles - A Sliding Mode Approach

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Payam Maroufi; [2018]
  Nyckelord :Slip efficiency; sliding mode controller; sliding mode observer; articulated vehicles; wheel loader dynamic.; Slipeffektivitet; sliding mode regulator; sliding mode observerare; ledat fordon; hjullastarens dynamik.;

  Sammanfattning : This report evaluates the option of using an equal slip controller, an effective rolling radius and rolling resistance force observer in a 4WD wheel loader. The vehicle studied is an under development- vehicle designed by Volvo CE. LÄS MER