Sökning: "hjulet utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden hjulet utveckling.

 1. 1. Ekosystemtjänster i svenska kommuner : Implementering av begreppet i dagligt arbete och beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Hanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Ecosystem services; Sustainable development; Decision making; Municipalities; Sweden; Ekosystemtjänster; Hållbar utveckling; Beslutsfattande; Kommuner; Sverige;

  Sammanfattning : Idag lever människan, som följd av bland annat en ökad befolkningsmängd och allt mer ohållbara konsumtionsmönster, långt över jordens kapacitet. Detta leder till degradering av jordens ekosystem och den biologiska mångfalden vilket i sin tur påverkar dess förmåga att leverera ekosystemtjänster som människan är direkt beroende av. LÄS MER

 2. 2. Improving Traction Efficiency in Off-Road Vehicles - A Sliding Mode Approach

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Payam Maroufi; [2018]
  Nyckelord :Slip efficiency; sliding mode controller; sliding mode observer; articulated vehicles; wheel loader dynamic.; Slipeffektivitet; sliding mode regulator; sliding mode observerare; ledat fordon; hjullastarens dynamik.;

  Sammanfattning : This report evaluates the option of using an equal slip controller, an effective rolling radius and rolling resistance force observer in a 4WD wheel loader. The vehicle studied is an under development- vehicle designed by Volvo CE. LÄS MER

 3. 3. ”Vi gör det tillsammans” En kvalitativ studie om mellanchefens betydelse och välmående i organisationen sett ur de anställdas, mellanchefens och toppchefens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Zakariasson; Matilda Edvardsson Karlsson; [2017-08-30]
  Nyckelord :mellanchef; ledarskap; anställda; följare; klämd roll; viktig roll; ödmjukhet; sociala relationer; stöd;

  Sammanfattning : Till följd av dagens krav i arbetslivet och decentralisering i företag har mellanchefen fått ett större ansvarsområde och fler arbetsuppgifter på sitt bord. Det kan medföra en högre arbetsbelastning på mellanchefen vilket i sin tur kan innebära att mellanchefsrollen upplevs som klämd mellan de anställda och högre ledning. LÄS MER

 4. 4. Patienten som partner i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karolina Wretbring; [2017]
  Nyckelord :patientsamverkan; Hälso- och sjukvård; förbättringsarbete; delaktighet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Framtidens vård måste utformas med dem som kommer att nyttja den. Att inte ta vara på patienternas erfarenheter och engagemang är inte försvarbart. Patienter både vill och kan ta ett större ansvar för sin egen vård och vården måste skapa förutsättningar för att patienten ska bli en medaktör i sin egen vård och behandling. LÄS MER

 5. 5. Coachning för verksamhetsutveckling : Coachningsmodeller

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Annika Henningsson; Emmy Wixenius; [2016]
  Nyckelord :Coaching; Coaching models; TQM Total Quality Management; Lean Leadership; Coachning; Coachningsmodeller; TQM Offensivkvalitetsutveckling Hörnstensmodellen; Lean Ledarskap;

  Sammanfattning : För att möta kraven från en allt mer konkurrensutsatt och global marknad bedrivs någon form av förbättrings- eller förändringsarbete i dagens organisationer. En grundläggande förutsättning för att nå framgång i arbetet med verksamhetsutvecklingen är ett engagerat, synligt och tydligt ledarskap. LÄS MER