Sökning: "hkk"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet hkk.

 1. 1. Matlagning i Hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ intervjustudie om integreringen av teori och praktik i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Emelie Brolin Johansson; Gerd Azzarri Klingström; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; hkk; undervisning; teori; praktik; matlagning; pragmatism; learning-by-doing; kunskap i handling;

  Sammanfattning : Background The teaching of Home Economics combines theory and practice. Most knowledge requirements are theoretical, but the subject includes practical cooking. The food is prepared with a purpose, which makes the food an educational tool. The student should be able to make healthy choices and gain knowledge to manage different everyday situations. LÄS MER

 2. 2. Gruppsammansättning i ämnet hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ studie om lärarens uppfattning av gruppsammansättning i hem- och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Erika Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; grupparbete; sociokulturellt perspektiv; systemteori; gruppsykologi; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hem- och konsumentkunskap (HKK) bygger delvis på de praktiska köksmomenten där elevers samarbete utgör en förutsättning. Syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever att gruppsammansättningen påverkar elevernas kunskapsutveckling i de praktiska momenten i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Lärares extra anpassningar i Hem- och konsumentkunskap för elever med neuropsykriatisk funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Ulla Enqvist; Jennie Frost; [2022]
  Nyckelord :neuropsykriatisk funktionsnedsättning; NPF; Hem- och konsumentkunskap; HKK; Extra anpassningar;

  Sammanfattning : Background By law, extra adaptions must be made for students who are at risk of not achieving the knowledge requirements within the framework of regular teaching. Students with neuropsychiatric disabilities may have learning difficulties as well as social and emotional difficulties, which can make it more difficult in groupwork. LÄS MER

 4. 4. Pojkar och flickors syn på ämnet hem- och konsumentkunskap år 2022 : En enkätstudie till elever i årskurs 9 gällande värdet av ämnet, lärarens kompetens, elevers delaktighet, inflytande och konsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Köhn; Ingrid Berg; [2022]
  Nyckelord :hem och familj; studier; yrkesliv; delaktighet och inflytande; kompetens; konsumtion;

  Sammanfattning : År 2003 gjordes en nationell utvärdering av Skolverket över hem- och konsumentkunskaps ämnets måluppfyllelse. Syftet med studien 2022 var att undersöka elevers syn på ämnet hem- och konsumentkunskap och om detta förändrats sedan Skolverkets senaste utvärderingen av ämnet 2003. LÄS MER

 5. 5. Sakfrågor, begrepp och beslut på formuleringsarenan : – En kvalitativ intervjustudie med aktörer som medverkade vid utformning av kursplanen i Hem- och konsumentkunskap 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Jan Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; HKK; Lgr11; formuleringsarenan; strukturreform;

  Sammanfattning : Bakgrund Den nu gällande kursplanen för Hem- och konsumentkunskap enligt Lgr11 ersatte 2011 den tidigare kursplanen enligt Lpo94, vilket innebar stora förändringar. Kännedom om de sakfrågor och begrepp och beslut som var centrala vid tillkomsten av kursplanen kan bidra till en bättre förståelse för dess utformning och innehåll. LÄS MER