Sökning: "hockey"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade ordet hockey.

 1. 1. Acceptans eller Ignorans? : En studie om upplevelsen av psykisk ohälsa och rådande attityder inom svensk ishockey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Rickard Eriksson; Evelina Johansson; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; sårbarhet; machokultur; maskulinitet; tabu; ishockey; idrott; idrottsvetenskap; hockey; hälsa;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till en granskning av synen på psykisk ohälsa inom svensk elitishockey för herrar. Empiriskt bygger studien på en kombination av kvantitativ- och kvalitativ data, i form av en onlinebaserad enkätstudie med 456 respondenter, intervju med en representant från Svenska Ishockeyförbundet, samt analyser av intervjuer med svenska ishockeyspelare som öppet berättat om deras erfarenheter av psykisk ohälsa i media. LÄS MER

 2. 2. Elitsatsning och studier : En kvalitativ studie om unga elitsatsande ishockeyspelare och deras syn på kombinationen av elitsatsning och studier på och efter gymnasiet.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Berglund; Emil Norman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många barn och ungdomar drömmer eller har någon gång drömt om att lyckes inom sportensvärld. Att kunna leva på sin sport är det få som lyckas med och att sedan bli ekonomisktoberoende är det ännu färre som blir. LÄS MER

 3. 3. Application and Further Development of TrueSkill™ Ranking in Sports

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Julia Ibstedt; Elsa Rådahl; Erik Turesson; Magdalena vande Voorde; [2019]
  Nyckelord :TrueSkill; ranking; machine learning; Gibbs sampling; message passing;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the ranking model TrueSkill™ developed by Microsoft, applying it on various sports and constructing extensions to the model. Two different inference methods for TrueSkill was constructed using Gibbs sampling and message passing. LÄS MER

 4. 4. Evaluating the Usability and Suitability of a Live Hockey Visualization in Mobile Augmented Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Weinz; [2019]
  Nyckelord :Human-computer interaction; mobile augmented reality; sports; usability; suitability; information visualization.;

  Sammanfattning : During the last couple of years, mobile augmented reality (MAR) has seen an increase in its potential due to improved available hardware and software. Applications such as Pokémon GO and IKEA Place are just a few of the successful ways MAR can be used in. LÄS MER

 5. 5. CROSSCHECKING ELLER MISSHANDEL? : En kritisk diskursanalys av kvällstidningars framställande av brott på ishockeyplanen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Olle Larsson; Rasmus Kågström; [2019]
  Nyckelord :media coverage; agenda setting; framing; news value; media logic; sports crime; agenda building; sports in media; sports violence;

  Sammanfattning : Ice hockey is seen as a rough sport. Sometimes situations tend to become too violent and players now and then get suspended for their acts on the ice. In very unusual cases the legal system has been forced to step in and prosecute players for situations on the ice. This is the case with Jakob Lilja. LÄS MER