Sökning: "hole punching"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hole punching.

 1. 1. Utveckling av ett pressverktyg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Delic Nihad; [2020]
  Nyckelord :Pressverktyg; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det om det går att plastiskt forma en tunn plåt där ett tredimensionellt kärl formas med hjälp av ett pressverktyg, därefter undersöks möjligheten att förenkla tillverkningssättet som ska leda till bättre arbetsförhållande för maskinoperatör. Det nuvarande kärlet tillverkas på ett föråldrat sätt, där deloperationer utförs separat av varandra på flera manuella pressar, vilket orsakar hög arbetsbelastning på pressoperatören. LÄS MER

 2. 2. The implementation of peer-to-peer in flash crowds: A case study of bandwidth and cost reduction for over-the-air updates

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Artur Matulaniec; [2017]
  Nyckelord :peer-to-peer; over-the-air; OTA; p2p; hole punching; NAT; IPv4; IPv6; economic gain; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis will examine the plausibility of exchanging protocol from a normal server-client to a peer-to-peer solution for over-the-air updates, using a single case study for Sony Mobile Communications AB in Lund, Sweden. It will examine the effort, the risks, and what the actual gain may be comparing to a client-server approach for over-the-air software updates. LÄS MER

 3. 3. Mek Stans 07

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Andreas Lundgren; Alexander Möller Nielsen; Anders Frisk; [2007]
  Nyckelord :Stans; Tetra Pak; Maskin;

  Sammanfattning : Mek Stans 07 is a machine developed for Tetra Pak in Lund as a 10p candidate theses project at Halmstad University. The commission behind the project involved development of a machine that punches holes in packages for the inspection division at Tetra Pak. LÄS MER