Sökning: "holistic processing"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden holistic processing.

 1. 1. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

  Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER

 2. 2. Innovation Management and Simulations - Early innovative product exploration with modern working methods and technical simulations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Linnéa Härder; Ebba Blomberg Cedergren; [2019]
  Nyckelord :Technical Simulations; Product Concept Development; Exploration; Agile Methods; Simulation Driven Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The shortening of the development lead time for products is heavily affecting the need for having a strategic approach to product development methodology. It is also of the utmost importance to use the right tools and have an understanding concerning the digitalization of the industry. LÄS MER

 3. 3. Risk-adjusted Earned Value and Earned Duration Management models for project performance forecasting

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ilektra-Georgia Apostolidou; Georgios Karmiris; [2019]
  Nyckelord :Project monitoring; Project forecasting; Financial risk; Earned Value Management; Earned Duration Management; Schedule Performance Index; Duration Performance Index; Cost performance Index; Program Performance Index; Risk Coefficient; Risk-adjusted Schedule Model; Risk-adjusted Cost Model; Risk-adjusted Man-hours Model; Statistical Analysis; Decision Support System;

  Sammanfattning : Project control is essential to ensure that the investment on a project is providing the intended benefits and is valuable to the customers. Previous methods offer project performance monitoring and forecasting tools, but they lack accuracy and the associated techniques omit the project financial risk (any unplanned event that has an impact on schedule and budget); the main factor of project failure. LÄS MER

 4. 4. Suitability of OCR Engines in Information Extraction Systems : a Comparative Evaluation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zacharias Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research has compared the performance of OCR (optical character recognition) engines strictly for character recognition purposes. However, comparisons of OCR engines and their suitability as an intermediate tool for information extraction systems has not previously been examined thoroughly. LÄS MER

 5. 5. Svenska bordtennisspelares dubbla karriär upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jimmy Tay; [2019]
  Nyckelord :Bordtennis-studenter coping dubbel karriär upplevelser övergång;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevda utmaningar, resurser, barriärer samtcoping-strategier hos svenska bordtennisspelare som kombinerar idrott och utbildning. Fem intervjuer genomfördes med bordtennis-studenter mellan 22–27 år. LÄS MER