Sökning: "holistic processing"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden holistic processing.

 1. 1. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

  Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER

 2. 2. Suitability of OCR Engines in Information Extraction Systems : a Comparative Evaluation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zacharias Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research has compared the performance of OCR (optical character recognition) engines strictly for character recognition purposes. However, comparisons of OCR engines and their suitability as an intermediate tool for information extraction systems has not previously been examined thoroughly. LÄS MER

 3. 3. Svenska bordtennisspelares dubbla karriär upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jimmy Tay; [2019]
  Nyckelord :Bordtennis-studenter coping dubbel karriär upplevelser övergång;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevda utmaningar, resurser, barriärer samtcoping-strategier hos svenska bordtennisspelare som kombinerar idrott och utbildning. Fem intervjuer genomfördes med bordtennis-studenter mellan 22–27 år. LÄS MER

 4. 4. Neural bearbetning av regelbunden och oregelbunden aspektböjning i modern grekiska : En MMN-studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lexical access; Morphology; Aspect; Inflection; Mismatch Negativity; sMMN; ERP; Greek; Lexikal access; Morfologi; Aspekt; Böjning; Mismatch Negativity; sMMN; ERP; Grekiska;

  Sammanfattning : Skillnader i morfologisk komplexitet mellan språk har inte fått mycket fokus i forskningen kring neural bearbetning av morfologisk information. Trots detta har slutsatser dragits gällande böjningsmorfologi argumenterande för en skild bearbetning baserat på regelbundenhet, dvs. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lina Carlén; Josefine Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Occupational Balance; Neurodevelopmental Disorder; Parents;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsbalans är en subjektiv upplevelse som innefattar rätt mängd och rätt variation mellan aktiviteter. Att ha ett barn med NPF kan ha effekter på hur familjens vardagsrutiner utformas samt påverka föräldrarnas val och planering av aktiviteter. LÄS MER