Sökning: "holistisk synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden holistisk synsätt.

 1. 1. Livskvaliteten hos barn och ungdomar som lever med övervikt eller fetma : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Barth; Evelina Bäckström; [2019]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Child; Adolescent; Quality of Life; Övervikt; Fetma; Barn; Ungdomar; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett växande samhällsproblem då det ökar världen över och är en stor riskfaktor till att drabbas av många av de välfärdssjukdomarna som finns idag. Orsakerna till att drabbas av övervikt eller fetma är en blandning av levnadsvanor, genetiska-, sociala-, psykologiska- och kulturella faktorer. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av att leva med självskadebeteende : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anne-Sofie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Experiences; self-injurious behavior; women; Erfarenheter; kvinnor; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är en avsiktlig handling av vävnadsskada genom att rispa, skära eller bränna huden utan avsikt till suicid. I Sverige under 2016 vårdades cirka 6900 personer på sjukhus till följd av avsiktlig destruktiv handling, varav 62 % var kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans tankar kring arbetet med föräldrars sexuella hälsa på barnavårdscentralen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cecilia Friestad; Madeléne Järbratt; [2015]
  Nyckelord :distriktssköterska; sexuell hälsa; holism; föräldrar; barnavårdscentral; kvalitativ; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Barnavårdscentralen har som uppdrag att främja barnfamiljens hälsa. Ett holistiskt synsätt på hälsa innefattar även sexuell hälsa men det är oklart hur föräldrarnas sexuella hälsa uppmärksammas av distriktssköterskan på barnavårdscentralen. LÄS MER

 4. 4. Statusbedömning av befintliga byggnader – Med fokus på Energi, Extern miljöpåverkan och Utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :David Edsbäcker; [2015]
  Nyckelord :Statusbedömning; Befintliga byggnader; Frågebatteri; Checklista; Besiktning; Energi; Extern miljöpåverkan; Utemiljö.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Currently, Sweden faces a major environmental challenge. If the status of its building stock doesn’t improve, the environmental goal “En god bebyggd miljö” will not be reached. Since this goal considers a wide range of aspects it’s essential that the same holistic approach is considered when implementing measures on the building stock. LÄS MER

 5. 5. Statusbedömning av befintliga byggnader – Med fokus på byggnadsfysik och organisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Emil Mikaelson; Ludvig Björk Werner; [2015]
  Nyckelord :Statusbedömning; Befintliga byggnader; Frågebatteri; Checklista; Besiktning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Om inte statusen på Sveriges byggnadsbestånd förbättras kommer miljömålet ”God bebyggd miljö” inte kunna uppfyllas. Då miljömålet beaktar många aspekter måste ett holistiskt synsätt gälla vid genomförandet av åtgärder i byggnadsbeståndet. LÄS MER