Sökning: "holland"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet holland.

 1. 1. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Trolin; [2020]
  Nyckelord :kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Sammanfattning : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. LÄS MER

 2. 2. Jämförande studie mellan en ZIP-balksbro och en traditionell plattrambro : Utifrån underhåll, materialåtgång, last av trafik samt en utvärdering av det färdiga broprojektet

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Catharina Carlsson; Stefan Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Bridge; ZIP-beam bridge; ZIP-beams; slab frame bridge; beam bridge; infrastructure; bridge construction; Bro; ZIP-balksbro; ZIP-balk; plattrambro; balkbro; rambro; infrastruktur; brobyggnation;

  Sammanfattning : I Sverige finns 21 000 broar som Trafikverket förvaltar (Trafikverket, 2018a). Två brotyper som finns är rambro och balkbro. Rambron är en av de vanligaste brotyperna och är uppbyggd som en fast inspänd konstruktion. Brosystemet kallas plattrambro eller balkrambro beroende på om balkarna eller plattan är det bärande elementet. LÄS MER

 3. 3. Digitalization of the environmental matrix

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Daniel Ghazarian; Sofia Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are a lot of different discharge regulations that ships have to follow but there is no general way to collect this information for the cruise ship companies. One company, Holland American Group, have created a matrix where they have stored all information regarding dispatch regulations, which they collect manually. LÄS MER

 4. 4. Tulips, cheese and bikes? : Constructing the Netherlands through nation branding on the website Holland.com

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anne lot Gerritsen; [2019]
  Nyckelord :Nation branding; Holland brand; Holland.com; The Netherlands; Critical Discourse Analysis; National Identity; Ideology;

  Sammanfattning : In the globalized world of today, more and more countries are constructing themselves as authentic and unique in order to attract potential tourists. Nation branding is being used as a tool to commodify the country. LÄS MER

 5. 5. NYCKELN TILL ARBETSMARKNADEN : En kvalitativ studie om privata aktörers arbete med matchningsprocessen för lågutbildade individer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emilia Ghaderi; Sandra Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :matchningsprocessen; stöd och matchning; lågutbildade individer; individuella lösningar; careership theory; planned happenstance; the theory of career construction; John Holland; cognitive information processing;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur privata aktörer arbetar med stöd och matchning av arbetssökande individer som saknar gymnasieexamen. Uppsatsen avser att besvara två frågeställningar: -Hur beskriver de privata aktörerna sitt arbete med lågutbildade individer? -Vilka insatser finns för lågutbildade individer i matchningsarbetet? Uppsatsen behandlar matchningsprocessen för arbetssökande. LÄS MER