Sökning: "hollow core slabs"

Visar resultat 11 - 15 av 19 uppsatser innehållade orden hollow core slabs.

 1. 11. Uttorkning av komplexa betongkonstruktioner : Uttorkningstider för foggjutning och pågjutning på HD/F

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jamil Makdesi Elias; Filip Yousif; [2014]
  Nyckelord :Wufi; hollow core slabs; joint cast; dehydration; casting; drying times; Wufi; håldäcksbjälklag; foggjutning; uttorkning; pågjutning; torktider;

  Sammanfattning : Byggandet av dagens sjukhus har blivit allt mer komplext. När det kommer till uppbyggnaden av stomkonstruktionen har kraven för vibrationer ökat. För att säkerställa kraven för stomvibrationer måste pågjutningens tjocklek öka med ca 90 mm från standarden som är ca 40 mm. LÄS MER

 2. 12. En utvärdering av ett nyutvecklat betongbjälklag för fler bostadshus

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Hussam Jader Ali; Teofil Manta; [2014]
  Nyckelord :Apartment buildings; concrete; the lattice girder system; hollow core slabs; statics; Flerbostadshus; betong; plattbärlag; håldäck; statik; ljud; brand; torktider;

  Sammanfattning : Utvecklingen av framtidens flerbostadshus ställer höga krav på en bjälklagslösnings tekniskaegenskaper. Plattbärlagsbjälklaget som idag utgör det vanligaste förekommandebjälklagsvalet vid uppförandet av flerbostadshus kan ses som en lösning som kombinerar engod bärförmåga med stora möjligheter ur teknisk synpunkt. LÄS MER

 3. 13. Val av stomsystem – vilka faktorer styr valet av system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Ghazwan Hammadi; [2013]
  Nyckelord :Load bearing system; design; factors; column and beam system; flat slabs; slabs; concrete; timber; prefab slabs; prestressed prefab slabs; hollow core; massive slabs; timber slabs; CALFEM; Stomsystem; dimensionering; faktorer; pelar- balksystem; pelardäck; bjälklag; betong; trä; slakarmerade plattbärlag; förspända plattbärlag; håldäck; massiva plattor; träbjälklag; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today there are various load bearing systems to choose from, concrete, steel, timber, or a combination of these. What determines the choice is usually the economy, which depends on the solutions in the different load bearing systems that will be made. LÄS MER

 4. 14. Analys av Termodeck som ett uppvärmningssystem : En jämförelse mellan uppmätt och simulerat värde samt analys om skillnaden för husets energianvändning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Julius Kawoya; Darwn Nezamaldin; [2013]
  Nyckelord :Lärkträdet; passive house; energy balance; TermoDeck; Strängbetong; requirement specifications; Lärkträdet; passivhus; energibalans; Termodeck; Strängbetong; kravspecifikationer;

  Sammanfattning : Ett passivhus är byggt av stomentreprenör företaget Strängbetong i Vara med ventilation och uppvärmning i samma system som kallas för Termodeck. Uppvärmningen sker genom att tilluft från ett FTX-aggregat förs igenom håldäcksbjälklag som värmer upp bjälklaget. Med det erhålls ett ”värmegolv och värmetak”. LÄS MER

 5. 15. Dynamiska egenskaper hos håldäcksbjälklag belastade med gångtrafik

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Daniel Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :Dynamiska egenskaper; vibrationer; vibrationskrav; håldäckselement; håldäcksbjälklag; människoinducerade svängningar;

  Sammanfattning : Concrete floors have traditionally had no problems with annoying vibrations. However with the demand for larger spans the floors need to be made more slender with a higher degree of utilization and lower mass. Therefore new floors may have problems with vibration serviceability. LÄS MER