Sökning: "hollow core"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden hollow core.

 1. 1. Jämförelse av stegljudsisolering mellan tre olika bjälklagstyper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ida Wiktor Windblixt; Maria Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Steel frame system of joists; Prestressed hollow core slab; CLT system of joists; Impact sound insulation; Stålregelsystem; HD f-bjälklag; KL-träbjälklag; Stegljudsisolering.;

  Sammanfattning : I en byggnad kan ljud och vibrationer från steg spridas och dessa ljud kan störa de människor som vistas i byggnaden. Stegljudsisoleringsförmågan hos ett bjälklag beror på hur det är konstruerat och hur hög styvhet och massa bjälklaget har. I detta arbete undersöks stegljudsisoleringen hos tre bjälklagstyper. LÄS MER

 2. 2. Projektering för demontering och återanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Kalle Hull; David Segerberg; [2019]
  Nyckelord :Design; Deconstruction; reuse;

  Sammanfattning : Ett hållbart tänkande blir allt viktigare i dagens samhälle. EU-kommissionen har beslutat att resurser ska användas på ett mer effektivt sätt för att främja en hållbar utveckling. Inom byggbranschen kan detta handla om Design for Deconstruction (DfD), vilket kan översättas till projektering för demontering. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av trä-, betong- och stålstomsystem för flerbostadshus i Leksand

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karl-Johan Dyvik; [2019]
  Nyckelord :Flerbostadshus; trä; betong; stål; stomsystem; jämförelse;

  Sammanfattning : Det finns många olika varianter av uppbyggnader för ett stomsystem. Skoglunds Bygg har genom åren använt sig av många olika stomsystem och de vill nu ha dessa utvärderade och jämförda för att få ett resultat på vad som varit de mest lönsamma och tidseffektiva konstruktionerna. LÄS MER

 4. 4. Temporal Characterization and Intensity Contrast Improvement of Few-cycle Laser Pulses

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Xiaoying Zhang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the unique combination of properties of high intensity and few optical cycle pulse duration, the ultrashort laser pulses have widespread applications in pump-probe spectroscopy and laser-plasma interaction. Correspondingly, it is critical to precisely measure the electric field in the temporal or spectral domain. LÄS MER

 5. 5. Life Cycle Assessment and comparison of the climate impact of structural members and floor systems constructed in concrete, steel and timber

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Fredrik Rask; [2019]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; LCA; Environmental impact; Building materials; Steel; Timber; Concrete;

  Sammanfattning : In this report the climate impact is determined for some basic structural elements made in steel,>mber and concrete. The aim is to compare the climate impact of these three building materials byquan>fying the emissions related to the produc>on and construc>on of some typical structures. LÄS MER