Sökning: "home care staff"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade orden home care staff.

 1. 1. Designing for Empathy in Elderly Care : Exploration of Opportunities to Deliver Behaviour Change Interventions through mHealth Applications, to Promote Empathic Behaviour in Elderly Home Care Nursing Assistants

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Malin Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :empathy; elderly care; nursing assistants; Behavior Change Wheel; Theoretical Domains Framework; COM-B; digital behavior change interventions; empati; äldreomsorg; undersköterskor; digitala interventioner för beteendeförändring;

  Sammanfattning : Background The Swedish population is ageing quickly and the system for elderly home care is under increasing pressure. Staff turnover is high, nursing assistants are reporting stress, and employers have to recruit staff lacking sufficient experience. These factors are barriers to empathic care, considered essential to patient health outcomes. LÄS MER

 2. 2. Familjers upplevelse av symtomlindring vid palliativ vård i det egna hemmet : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Bengtsson; Linda Modig; [2019]
  Nyckelord :Experience; Family; Home care; Palliative care; Symptom relief; Familj; Hemsjukvård; Palliativ vård; Symtomlindring; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Dagens utveckling är att vården flyttar hem i allt större utsträckning och att fler personer önskar avsluta livet i hemmet. Den palliativa vården har som mål att lindra lidande och främja livskvalitet och utgår från de fyra hörnstenarna symtomkontroll, samarbete, kommunikation och information samt stöd till närstående. LÄS MER

 3. 3. Huvudsaken är att man agerar, att man inte bara låtsas som att det inte händer : En kvalitativ studie om hemtjänstpersonals upplevelser av våld i nära relationer bland äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Annika Engelbrektsson; Emelie Williams; [2019]
  Nyckelord :abuse; domestic violence; elder; home care staff; intimate partner violence; hemtjänstpersonal; våld i nära relationer; våld; äldre;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how home care staff experience, detect and handle intimate partner violence among elders as well as investigate the level of knowledge they perceive they and the workgroup possess concerning intimate partner violence. The study was conducted through qualitative interviews with four home care staff. LÄS MER

 4. 4. APGAR score as a method for prediction of survival prognosis in newborn puppies and kittens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecca Axelsson; [2019]
  Nyckelord :APGAR; neonatal mortality; birth weight; neonatal viability; canine; feline;

  Sammanfattning : Neonatal mortality is a widespread problem in small animal medicine, of both economical and emotional concern. In human medicine, the APGAR scoring scale is used frequently worldwide since the 1950’s as an evaluation tool of viability in newborn infants. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter med diabetesrelaterade fotkomplikationer i kommunal hemsjukvård : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marine Sivenius; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; foot complications; municipal home health care; support and self care; Diabetes; fotkomplikationer; hemsjukvård; stöd och egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotkomplikationer relaterat till diabetes är den vanligaste komplikationen och kan orsaka mycket lidande. Det är viktigt med stöd, råd och utbildning till personen med diabetes för att undvika fotkomplikationer. LÄS MER