Sökning: "home health care"

Visar resultat 1 - 5 av 826 uppsatser innehållade orden home health care.

 1. 1. Hinder vid identifiering av våld i nära realtioner : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv i primärvården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Kerstin Meddings; Rebecka Danielsson; [2023]
  Nyckelord :Hinder; Identifiering; Primärvård; Sjuksköterska; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett välkänt och tabubelagt samhällsproblem som ofta sker i hemmet bakom stängda dörrar, där kraftig underrapportering och ett stort mörkertal gällande incidensen existerar. Det är ett område som anses svåridentifierat inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Samverkan kring patienter med psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om hur sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård upplever samverkan med sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Pommer; Gabriella Andersson; [2023]
  Nyckelord :Psychiatric outpatient care; Municipal home health care; mental illness; the nurse s experience; collaboration; person-centered care; Psykiatrisk öppenvård; Kommunal hemsjukvård; psykisk ohälsa; sjuksköterskans upplevelse; samverkan; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter psykiatrireformen trädde i kraft 1995 och sjukhusen för psykiatri stängde, krävdes mer heltäckande insatser för personer med psykisk ohälsa. God samverkan mellan psykiatrisk öppenvård och kommunal hemsjukvård är nödvändig för att bedriva personcentrerad vård. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelser av ensamhet i ordinärt boende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maria Tadic; Daniela Orfanidou; [2023]
  Nyckelord :Ensamhet; litteraturstudie; ordinärt boende; upplevelser; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige bort allt fler äldre gärna hemma och i många fall ensamma. Det kan leda till olika typer av ensamhet såsom social, emotionell och existentiell ensamhet. De äldre som lider av sin ensamhet innehar högre risk att drabbas av allvarliga, kostsamma följdsjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Information and communications technology support for medication review in nursing home residents : Update of the OptiMEDs tool and an evaluation of the improvement of the new version

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Emma Persson; [2023]
  Nyckelord :polypharmacy; OptiMEDs; medication review; Belgium; Sweden;

  Sammanfattning : Background: In older age polypharmacy is common due to a higher rate of chronic diseases. Taking multiple medications can result in drug related problems resulting in higher health care costs. LÄS MER

 5. 5. Hinder inom palliativ vård för patienter med KOL inom hemsjukvården : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlott Carlsson; Tolulope Eunice Sanusi; [2022]
  Nyckelord :COPD; district nurses; experience; home health care; palliative care; quality of life; distriktssköterskor; erfarenheter; hemsjukvård; KOL; livskvalitet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och många miljoner personer lever med sjukdomen globalt. För att patienter med KOL ska uppnå en god livskvalité genom minskade sjukhusinläggningar krävs en god palliativ vårdinsats som ska ges i hemmet. LÄS MER