Sökning: "home sharing"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden home sharing.

 1. 1. Ledares och medarbetares syn på delaktighet vid ett flexibelt arbetssätt : Möjligheter och utmaningar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Kajsa Fridell; Anna-Karin Sjögren Näs; [2022]
  Nyckelord :Participation; Remote work; Flexible working; Communication; Knowledge sharing; Leadership; TQM; Delaktighet; Distansarbete; Flexibelt arbetssätt; Kommunikation; Kunskapsdelning; Ledarskap; Offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld av ständig utveckling och för att vara konkurrenskraftiga behöver organisationer följa med i denna utveckling. En förutsättning för innovationer och förbättringsarbete är förmågan att göra organisationens medarbetare delaktiga i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Home alone...? : A qualitative study investigating how different factors guide Swedish ‘småhus’ owners' intention to rent out their primary residence.

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :John Eskengren; Olle Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Sharing Economy; P2P; Accommodation; Sweden; Renters; Hosts; Hosts’ Perspective; Homeowners; Theory of Planned Behaviour; Småhus;

  Sammanfattning : Background: Engaging in sharing economy practices has in recent years increased in popularity. Hence, renting a private home instead of traditional accommodation options are becoming more common among travellers. Previous research has focused on the demand side of renting accommodations. LÄS MER

 3. 3. Collecting the Environment : A Cultural and Aesthetic Historical Analysis of Mushroom Collecting in Sweden from the 19th century to the Present

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Nicole Miller; [2022]
  Nyckelord :Collecting; Mushrooms; Aesthetics; Environment; History; Sweden; Exhibitions; Natural History; Visual Culture; Fungi; Phenomenology; Ethnomycology; Mycorrhizal Metaphor; Mushroom Time; Collecting the Environment; Nature; Mushroom picking; foraging; aesthetic experience; Svampar; Natur; Sverige; Svamputställningar; visuell kultur;

  Sammanfattning : The aim of this project is to investigate a cultural history of mushroom collecting in Sweden from the 19th century to the present with a focus on connections between aesthetics and the environment.  Collecting is defined broadly as gathering, storing, and accumulating. LÄS MER

 4. 4. Cybersäkerhet: Från reaktiv till proaktiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ellen Waregård; Frida Wilke; [2022]
  Nyckelord :Tactical Threat Intelligence; Intelligence; Cyberthreat; TTP; OSINT;

  Sammanfattning : The number of reported cybercrimes in Sweden is increasing every year. Cybercrimes arebecoming more sophisticated and the attackers are more skilled than before. Attackers usedifferent tactics, techniques and procedures, TTP, to establish their goals. These TTP can beidentified and later used to combat future cyberattacks. LÄS MER

 5. 5. Vad önskar kvinnor och män hos en idealpartner? - En studie om betydelsen av personliga värderingar och intressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Düring; Miriam Perup; [2022]
  Nyckelord :attraction; interests; personal values; similarity; gender; attraktion; personliga värderingar; intressen; likhet; genus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen avsåg att undersöka 1) vilka egenskaper respondenterna rapporterade som viktiga hos en idealpartner, 2) om det fanns skillnader i till vilken grad kvinnor och män matchade en idealpartners egenskaper med sina egna egenskaper och 3) hur viktigt det var för kvinnor respektive män att deras idealpartner delade liknande egenskaper. 211 deltagare (154 kvinnor, 56 män, 1 genderqueer) deltog i en enkätstudie om hur egenskaper (2: personliga värderingar, intressen) spelar in i valet av en idealpartner. LÄS MER